برای حل تمرین از این کتاب ، تمرین های مورد نظر را به ایمیلی که در بالای سایت درج شده است ارسال کنید تا پروژه برای شما ارسال شود