متلب امکانات زیادی را برای حل معادلات دیفرانسیل و دستگاه های معادلات دیفرانسیل در اختیار شما می گذارد.  در این جا یک دستور پرکاربرد را معرفی میکنم که برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی (ode) به کار می رود. دستور dsolve به راحتی معادلات دیفرانسیل با هر مرتبه ای را برای شما حل می کند. ابتدا خوب است مثالی از حل یک معادله دیفرانسیل ساده را با آن ببینید: >> dsolve(‘Dy+2*x=0′,’x’)  با اجرای دستور بالا متلب پاسخ زیر را می دهد:ans = C1 – x^2 برای دادن معادله به تابع dsolve باید نکات زیر را در نظر داشته باشید: ١. کل معادله باید داخل علامت های ‘  ‘ قرار بگیرد. برای بقیه پارامترهای دستور هم باید این قانون رعایت شود. ۲٫ پارامتر دوم دستور‏ متغیر مستقل معادله را مشخص می کند (که در مثال بالا x است). جواب متلب همان متغیر وابسته (تابع مجهول) است (در مثال بالا پاسخ برابر y است). ضمنا اگر متغیر مستقلی مشخص نکنید متلب حرف t را به عنوان متغیر مستقل فرض خواهد کرد. ۳٫ مشتق یک تابع را باید با حرف D (بزرگ) نشان دهید به طوری که نام تابع بلافاصله بعد از آن بیاید (مثل Dy که به معنی مشتق y نسبت به x است). مشتق های مرتبه دوم به بعد را به صورت D3y,D2y و… وارد کنید. مثل بقیه قسمت های متلب علامت ضرب باید حتما با * مشخص و توان با ^ مشخص شود و پرانتزها و دیگر علائم هم رعایت شوند. ۴. C در پاسخ داده شده یک ثابت است که معمولا یک شماره هم همراه آن است تا از ثابت های قبلی متمایز شود. ۵٫ اگر معادله دارای شرایط اولیه است آن را هم میتوانید به متلب بدهید. به این شکل که شرط اولیه به عنوان پارامتر دوم (و اگر چند شرط باشد به عنوان پارامترهای بعد) به دستور داده میشود. مثلا ‘ ۲ = (۰)y ‘ را به عنوان شرط اولیه می توان به نرم افزار داد. در ادامه چند مثال دیگر از دستور dsolve را ملاحظه میکنید: >>dsolve(‘Dy+2*t=t^2′,’y(0)=2′,’t’) >> dsolve(‘D2y+5*Dy+3*y=10′,’Dy(0)=20′,’y(0)=0’) >>dsolve(‘Dy+10*y=5*x’,’x’) دستور dsolve معادلات را به شیوه سیمبولیک (جبری) حل می کند. متلب دستورات قوی ای هم برای حل معادلات دیفرانسیل به شیوه محاسبات عددی دارد. مقاله زیر حل انواع معادلالت دیفرانسیل با متلب را به طور کامل آموزش می دهد: