کلمات کلیدی: تست رله، , Playback ‍COMTRADE , RTDS ، دیستانس، استاتیک، دینامیک، گذرا

 

چکیده

در این مقاله ابزارهای مختلف تست رله­های حفاظتی به همراه مزایا و معایب هر یک مورد مطالعه قرار می­گیرد. همچنین انواع روشهای تولید سیگنال تست رله­ها با تأکید بر تست رله­های دیستانس معرفی می­گردد.

 

 • مقدمه

با رشد روزافزون شبکه انتقال انرژی، حفاظت از این سیستم از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردار شده است. بنابراین وسایل حفاظتی جدید هم پیچیده بوده و نیاز به توجه بیشتری دارند. به دلیل اینکه رله­های حفاظتی در مقابل شرایطی که سیستم ایجاد می­کند بایستی تصمیم­گیری درست و منطقی از خود نشان بدهند و برای بالا بردن قابلیت اطمینان استفاده از آنها در شبکه عملکردشان مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

خطوط انتقال – یکی از وسیع­ترین سیستم­های ساخت بشر – به علت اینکه در معرض عوامل طبیعی قرار دارد بالاترین میزان بروز خطا را در شبکه به خود اختصاص می­دهد. از آنجا که متداول­ترین حفاظت در خطوط انتقال استفاده از رله­های دیستانس می­باشد،‌ ارزیابی صحیح عملکرد این رله مورد توجه خاص این مقاله است.

هدف از تست رله­های دیستانس بدست آوردن مشخصۀ زمانی و مشخصۀ R-X یا سنجش عملکرد کنتاکتهای ورودی و خروجی و منطقهای حاکم بر رله (SOTF, PUTT, ROTT و …) به کمک مدلسازی سیستم می­باشد.

بنابراین برای آزمایش، تمام شرایط واقعی سیستم مدلسازی می­شود و ولتاژ جریان حاصله همراه با فرمانهای کنترلی به رله اعمال می­گردد.

برای مدلسازی سیستم روشهای متنوعی وجود دارد که به تشریح هر یک خواهیم پرداخت:

 

 • انواع آزمایشگرها

 

 • ۲ – تست آنالوگ:

انواع ابتدایی تست­کننده­ها آنالوگ بودند و از عناصر مداری واقعی جهت تست استفاده می­کردند. در این آزمایشگرها از اندوکتانس و مقاومت فشرده برای مدلسازی منبع، خط و بار استفاده می­شد. یک نوع از این تست­کننده­ها در شکل (۱) آمده است.

 

شکل (۱)

مدار معادل تست­کننده آنالوگ

این آزمایشگر برای شبیه­سازی حالات گذرا مناسب است ولی برای انجام هر نقطۀ تست نیاز به تنظیم دستی عناصر مدار دارد. بنابراین آزمایش زمان زیادی طول می­کشد. همچنین به علت حجم زیادی که دستگاه اشغال می­کند حمل آن جهت انجام تست در محل، آسان نیست. به علاوه نیاز به نگهداری و تعمیر مداوم و کالیبراسیون دارد.

 

۲-۲- تست­کننده دیجیتال:

با روی کار آمدن کامپیوتر­های دیجیتالی، استفاده از مدلسازی خطا در کامپیوتر و اعمال نتیجه محاسبات به رله رایج شد. در تست­کننده­های کامپیوتری عموماً دو روش وجود دارد:

 • روش Playback
 • روش Real time

 

۱-۲-۲- روش Playback :

               شکل (۲) : شمای سادۀ این نوع تست­کننده را نشان می­دهد.

شکل (۲) : طرح کلی تست­کننده­ها Playback

دو منبع تولید سیگنالهای تست می­تواند وجود داشته باشد. یکی کامپیوتر شبیه­ساز است که در خود برنامه شبیه­سازی خطا را دارد و دیگری DFR که در خود، اطلاعات مربوط به خطای واقعی سیستم را ذخیره نموده است. دو منبع فوق اطلاعات و سیگنالهای خود را به شکل دیجیتالی فراهم می­آورند.

در کامپیوتر شبیه­ساز بنا بر نیاز کاربر اطلاعات مربوط به خطا (ولتاژ و جریان) از دید رله محاسبه شده و به واحد Test Controller فرستاده می­شود. به علت اینکه این محاسبات بایستی قبل از اعمال سیگنالها به رله بصورت Off line انجام شود آن را Playback کردن از روی حافظۀ تست انجام می­گردد.

در این روش عکس­العمل رله تأثیری در شبیه­سازی ندارد به همین دلیل به آن Open loop هم گفته می­شود.

محاسبات در پله­های زمانی معین انجام می­شود و هرچه تعداد این پله­ها در یک سیگل (۵۰ Hz) بیشتر باشد دقت محاسبه بیشتر است گرچه حافظه بیشتری می­طلبد. تعداد این پله­ها در یک ثانیه را نرخ نمونه­برداری می­گویند که معمولاً بین ۱۰ KHz تا ۱۲٫۵ KHz می­باشد. یعنی یک سیکل Hz 50 دارای ۲۰۰ تا ۲۵۰ نمونه خواهد بود. در واحد Test Controller توسط مبدلهای D/A سیگنال عددی (Digital) به قیاسی (Analog) تبدیل می­شود. این سیگنال در محدودۀ  ±۱۰V قرار دارد. تعداد بیتهای مبدل D/Aدقت نقاط بدست آمده را نشان می­دهد و معمولاً از مبدلهای ۱۴ ,۱۲ یا ۱۶ بیتی استفاده می­گردد.

برای از بین بردن فرکانسهای بالا در خروجی D/A نیاز به فیلتر پائین گذر می­باشد. شکل (۳) سیگنال ورودی به فیلتر و خروجی از آن را نشان می­دهد.

 

شکل (۳)

 1. سیگنال ورودی و b) سیگنال خروجی فیلتر

بخش Test controller شامل تعدادی ورودی دیجیتال (جهت ردیابی خروجیهای رله) و تعدادی خروجی دیجیتال (جهت اعمال سیگنالهای کنترلی به ورودیهای OPTO Coupler رله) هم می­باشد که مستقیماً می­تواند به کنتاکتهای رله وصل شود (I/O Interface).


سیگنال فیلتر شده وارد تقویت کننده­های ولتاژ و جریان می­شود و به سطوح مورد نیاز تغذیۀ رله می­رسد. سیگنالهای آنالوگ شامل ولتاژ سه فاز، جریان سه فاز و جریان توالی صفر خط موازی (در صورت نیاز به تست رله در حالتی که خط موازی وجود داشته باشد) هستند بنابراین تعداد سه تقویت­کنندۀ ولتاژ و حداقل سه (چهار) تقویت­کننده جریان احتیاج است. این تقویت­کننده­ها بایستی قادر به تأمین ولتاژ و جریان مورد نیاز رله در محدوده (Range) وسیعی باشند. همچنین چون بار رله­های الکترومغناطیسی نسبت به رله­های دیجیتالی خیلی بیشتر است تقویت­کننده بایستی بتواند بار مورد نیاز رله را در محدودۀ زیادی فراهم کند.

جهت آشنایی بیشتر با مشخصات فنی I/O و تقویت­کننده­ها به مرجع [۱] مراجعه شود.

اگر بخواهیم از اطلاعات DFR در بازسازی خطا استفاده کنیم به دلیل اینکه سازندگان مختلف ثبات خطا روشهای متنوعی در انتقال و ذخیره­سازی اطلاعات دارند به برنامه­های اختصاصی جهت تبدیل اطلاعات هرDFRّ نیاز می­باشد. به همین دلیل استانداردی به نام COMTRADE توسط کمیتۀ حفاظت IEEE فراهم شده تا تولید و ذخیره­سازی اطلاعات حالت­گذاری سیستم بر اساس آن انجام گیرد. این استاندارد تبادل اطلاعات را برای شبیه­سازی یا تست تسهیل می­کند. [۲]

در این استاندارد هر Event شامل سه فایل با پسوندهای HDR , ‍CFG و DAT است.

فایل HEADER یک فایل ASCII است و شامل اطلاعات کلی مربوط به محل اخذ دیتا در شبکه و سیستم شبیه­ساز یا ثبات خطاست.

فایل Configuration هم یک فایل ASCII است و شامل نام پست، تاریخ و زمان،‌ نرخ نمونه­برداری،‌ فرکانس و تعداد نوع و فرمت کانالهای موجود در بخش دیتا می­باشد. این فایل تمامی اطلاعات لازم برای بازسازی سیگنال آنالوگ را در خود دارد.

فایل DATA شامل نمونه­هایی از رخداد ضبط شده می­باشد. به هر کمیت آنالوگ یا دیجیتالی که در این فایل مونیتور شده است یک کانال می­گویند.

چون در ثباتهای گوناگون نرخ نمونه­برداری یکسان نیست (در رله­های دیجیتالی که دارای DFR هستند نرخ نمونه­برداری بسیار پائین است) جهت Playback کردن این اطلاعات با نرخ نمونه­برداری جدید بایستی از تکنیکهای پردازش سیگنال استفاده نمود.

شکل (۴) کاربرد این استاندارد را در تست رله نشان می­دهد.

 

شکل (۴)

استاندارد COMTRADE در تست رله

 

در صورتیکه سازندگان DFR محصول خود را همراه با نرم­افزار مبدل COMTRADE ارائه نمایند به راحتی می­توان با داشتن یک نرم­افزار Playback فایل خروجی هر مدل DFR را جهت تست رله بکار برد.

در اینجا به بررسی انواع روشهای تولید سیگنال تست در کامپیوتر شبیه­ساز می­پردازیم. به دلیل پیچیده بودن تست رله­های دیستانس و نیاز داشتن به دو کمیت ورودی (ولتاژ و جریان) تمرکز خود را بر روی سنجش عملکرد این نوع رله قرار خواهیم داد. سیگنال تست می­تواند توسط یک کامپیوتر پرتابل ایجاد شود. به همین دلیل حمل این تست­کننده به محل آسان است.

 

الف) تست استاتیکی‌:

در این روش فازور کمیتهای ورودی که به رله اعمال می­شوند متغیرند. تست از یک نقطه خارج از مشخصه رله شروع می­شود یعنی در ابتدا ولتاژ و جریانی اعمال می­شود که رله عملکرد نداشته باشد سپس با ثابت نگه داشتن ولتاژ، در پله­های زمانی معین (TF) جریان به اندازۀ DI افزایش می­یابد (یا برعکس با ثابت نگه داشتن جریان، ولتاژ به اندازۀ DV کاهش می یابد) تا رله فرمان تریپ بدهد. نسبت ولتاژ به جریان در لحظه تریپ نقطه­ای از مشخصۀ رله است.

شکل (۵) روش اعمال سیگنال تست به رله را نشان می­دهد.

شکل (۵)

سیگنالهای تست استاتیک

با تغییر زاویه فازور ولتاژ نسبت به جریان(j) مشخصۀ رله در تمام صفحه برای یک Zone قابل دستیابی است.

این روش فقط می­تواند دقت واحد اندازه­گیری رله را بسنجد. بدون کمک کامپیوتر و توسط تزریق دستی هم این تست قابل انجام است.

 

معایب:

 • چون مبنای زمانی برای شروع خطا وجود ندارد سنجش زمان عملکرد رله مفهومی نخواهد داشت.
 • رله­های Cross Polarized در مواجهه با خطاهای نامتقارن دارای مشخصه باز شونده هستند (جهت پوشش مقاومت جرقه) که موقعیت آن بستگی به امپدانس پشت رله (منبع) دارد.

سیگنالهای ورودی به رله به شرح زیرند:

شکل (۶) مشخصۀ این رله را در خطاهای نامتقارن نشان می­دهد.

 

 

شکل (۶)

مشخصه رله Cross Polarized

طبق روابط بعد و شکل (۷) در تست استاتیکی تغییر کمیتها، ZS را تغییر می­دهد بنابراین در مواجهه با خطاهای نامتقارن مشخصۀ منحصر به فردی بدست نمی­آید.

 

 

شکل (۷)

سیستم نمونه جهت بررسی تست استاتیک

 

ولتاژ ثابت و جریان متغیر

جریان ثابت و ولتاژ متغیر

بنا بر این مدلسازی خطاهای نامتقارن در رله های Cross Polarized به روش استاتیکی خالی از اشکال نیست.

 

ب) تست دینامیکی:

در این روش هر خطا در نقطه­ای از خط شبیه­سازی می­شود. توسط پارامترهای ورودی به سیستم ولتاژ و جریان دیده شده در محل رله محاسبه می­گردد. پارامترهای ورودی به سیستم در مدار ثانویه به شرح زیرند:

امپدانس توالی مثبت خط تحت حفاظت   ZL1

امپدانس توالی صفر خط تحت حفاظت   ZL0

امپدانس توالی مثبت پشت رله (منبع)   ZS1

امپدانس توالی صفر پشت رله (منبع)   ZS0

جریان بار قبل از خطا   Iprefault

مقاومت جرقه   Rarc

نوع خطا   Fault type

زاویۀ رخداد خطا   Fault angle

مدل سیستم جهت محاسبات در شکل (۸) آمده است.

 

 

شکل‌ (۸)

مدل سیستم جهت تست دینامیک

بنابر نوع خطای درخواستی و توسط پارامترهای داده شده از روش فازوری،‌ جریانها و ولتاژهای سه فاز در محل رله محاسبه می­گردند. شکل موج خروجی شامل دو قسمت است : قسمت اول: ولتاژ و جریان قبل از خطاست (Prefault) که تعداد سیگنالهای تکرار آن توسط کاربر معین می­شود (این تعداد در رله­های حافظه­دار مهم است). قسمت دوم: ولتاژ وجریان بعد از خطاست (Post fault) که تعداد سیگنالهای تکرار آن بایستی بیش از زمان تریپ Zone مورد آزمایش باشد.

شکل (۹) روش اعمال سیگنال تست به رله را نشان می­دهد.

 

 

شکل (۹)

سیگنالهای تست دینامیک

در این روش تنها لازم است یک سیکل قبل از خطا و یک سیکل هم بعد از خطا ذخیره شود و با تکرار از روی آن به تعداد سیکلهای مورد نظر دست می­یابیم. بنابراین نیاز به حافظۀ زیادی ندارد. گذر از حالت Prefault به Postfault در هارمونی اصلی انجام می­شود و مؤلفه­های گذرا وجود ندارد البته می­توان مؤلفه DC را به شکل موج جریان اضافه کرد. در رله­های دیجیتالی الگوریتم محاسباتی بر اساس هارمونی اصلی صورت می­گیرد و رله توسط تکنیکهای FFT هارمونیهای مرتبه بالا را فیلتر می­کند بنابراین استفاده از هارمونی اصلی در تست رله معتبر است.

نقطۀ بروز خطا در خط قابل تغییر است و با قرار دادن آزمایش در یک حلقه (Loop) و تغییر نقطۀ اتصالی مشخصۀ رله بصورت اتوماتیک در صفحه R-X رسم می­شود. همچنین لحظه سوئیچ شدن به Postfault می­تواند بعنوان مبنای زمانی بروز خطا تلقی شده و زمان عملکرد رله سنجیده شود.

شکل (۱۰) مشخصۀ بدست آمده از این روش را نشان می­دهد.

 

 

شکل (۱۰)

مشخصه حاصل از تست دینامیک

مزایا:

 • مشخصۀ دقیق رله تحت عنوان انواع خطاها قابل دستیابی است.
 • مشخصۀ Z-T در یک زاویه خاص قابل مشاهده است.
 • چون مبنای زمانی وجود دارد Scheme های مختلف رله دیستانس PUR, POR) و (…توسط اعمال ورودیهای دیجیتالی همزمان با بروز خطا قابل بررسی است.
 • در رله­های با حافظه عملکرد رله تحت شرایط مختلف Prefault قابل مطالعه است (بی­باری،‌ بار کامل، (Switch on to fault

 

معایب:

 • به دلیل در نظر نگرفتن هارمونیکها حالت گذرا وجود ندارد.

 

ج) تست گذرا:

                در این روش یک شبکه توسط نرم­افزار معتبری مثل ATP یا EMTDC مدلسازی می­شود و در نقطۀ خاصی از آن با کلیدزنی خطا رخ می­دهد.

جهت صرفه­جویی در حافظه می­توان یک سیکل قبل از خطا را ذخیره و آن را تکرار نمود اما سیکلهای بعد از خطا به دلیل عدم نشابه بایستی کلاً ذخیره شوند.

شکل (۱۱) روش اعمال سیگنال تست را نشان می­دهد.

 

شکل (۱۱)

سیگنالهای تست گذرا

جهت نزدیک کردن مدلسازی با شرایط واقعی،‌ تغذیۀ رله توسط CT و CVT انجام می­شود بنابراین مدل این دو عنصر بطور دقیق بایستی معین گردد.

شکل (۱۲) و (۱۳) مدل مناسب CT و CVT را در تست گذرا نشان می­دهد.

 

شکل (۱۲)

مدل CT در تست گذرا

 

 

 

 

شکل (۱۳)

مدل CVT در تست گذرا

مزیت این روش امکان مواجه­سازی رله با شرایط واقعی خطاست و چون شکل موجهای ورودی به رله دارای فرکانس بالا هستند فیلترهای ورودی رله محک زده می­شوند و می­توان با مقایسۀ نتایج این تست با تست دینامیکی تحت شرایط یکسان، به کیفیت فیلترهای رله پی برد.

به دلیل اینکه مدلسازی خطا فقط برای یک نقطه از خط انجام می­گردد امکان تعیین مشخصۀ رله در این روش وجود ندارد و زمان عملکرد رله هم تنها در یک نقطۀ خاص قابل دستیابی است.

 

۲-۲-۲- روش Real Time:

در روش Playback به دلیل محدودیت سرعت پردازشگر امکان ارسال کمیتها در همان لحظه محاسبه وجود ندارد به همین دلیل است که محاسبات قبل از اعمال سیگنال انجام شده و ذخیره می­گردند. مثلاً برای شبیه­سازی حالت­گذاری یک شبکه ساده (شامل سه ژنراتور و ۶ خط انتقال) با نرخ نمونه­برداری ۱۰ KHz زمانی محدود ۱۵۸۰ ثانیه در کامپیوترهای VAX نیاز بود. [۳]

در کامپیوترهای سریع امروزی هم این مشکل وجود دارد مثلاً یک پروسسور با سرعت MHz 400 دارای پالس ساعت ۲٫۵ ns می­باشد و اگر بخواهیم با نرخ نمونه­برداری ۱۰KHZ به روش time Real عمل کنیم بایستی زمان محاسبه یک نمونه کمتر از ms 100 باشد. در خوشبینانه­ترین حالت مجازیم تا پالس ساعت برای انجام محاسبه یک نمونه مصرف نمائیم که با بزرگ شدن شبکه این روش عملی نیست.

بنابراین در تست­کننده­های time Real از تکنیکهای پردازش موازی (Parallel processing) استفاده می­شود.

رله در یک سیستم بسته (Close loop) قرار دارد بطوریکه کنتاکتهای خروجی آن به شبیه­ساز پس­خور میشوند تا مدل کلید قدرت (CB) را در برنامه کنترل نمایند. (تغییر توپولوژی شبکه)

در شکل (۱۴) قسمتهای مختلف این نوع تست­کننده را می­بینیم.

 

 

شکل (۱۴)

اجزاء تست­کننده Real time

 

این روش به دلیل عدم نیاز به ذخیره­سازی اطلاعات حجیم، حافظۀ زیادی ندارد در عوض از تکنولوژی DSP(Digital Signal Processor) در کنار پردازش موازی استفاده می­کند. برای تشریح بخشهای مختلف RTDS به یک نمونه از آن – ساخت مرکز تحقیقات Manitoba HVDC – اشاره می­کنیم.

RTDS (Real Time Digital Simulator) شامل چندین rack است و هر rack دارای چندین کارت پردازش PE (Processing Element) ، یک کارت ارتباط IRC (Inter rack communication card) و یک کارت WIC (Workstation Interface Card) می­باشد. هر کارت PE جهت اجرای کدهای بخش معینی از سیستم قدرت بکار می­رود و قابل برنامه­ریزی است. این کارت مجهز به یک پروسسور، دو کانال آنالوگ جهت وصل به تقویت­کننده و یک کانال ورودی جهت اخذ سیگنال منطقی (Logic) از کنتاکتهای رله می­باشد.

کارت IRC اطلاعات مورد نیاز در یک rack را با سرعت ۵۰۰ MHz به rack دیگر منتقل می­کند و کارت WIC وظیفه ارتباط سیستم RTDS با یک کامپیوتر میزبان را در سرعت ۱۰ MHz فراهم می­آورد. نرم­افزار مورد نیاز بر روی کامپیوتر میزبان قرار دارد و دارای رابط گرافیکی (DRAFT) جهت رسم شبکه می­باشد. بعد از تکمیل مدار، اطلاعات به فایل دیتا ترجمه می­شود و کمپایلر آن را با فایل دیگری که شامل اطلاعات دینامیک سیستم (زمان­بندی و نوع خطا load flow و …) است ترکیب کرده و کدی می­سازد که بایستی PE و IRC اجرا شود. همچنین کمپایلر اطلاعات مربوط به هر بخش از سیستم قدرت را به یک کارت خاص منتقل می­کند و برای کاربر مشخص می­کند که هر rack شامل کدام قسمتهای سیستم می­باشد. به این ترتیب استفاده کننده می­تواند رله تحت آزمایش را به rack مناسب (محل قرار گرفتن رله در شبکه) متصل کند.

شکل (۱۵) نمای ظاهری RTDS را با دو rack نشان می­دهد.

 

شکل (۱۵)

RTDS با دو rack (نمای روبرو)

از مزایای تست­کننده­های Real time بررسی عملکرد رله در مواجهه با شرایط کاملاً واقعی، نوسان قدرت Out of step، شرایط بعد از قطع کلید یا Auto reclose و تنظیم مناسب رله در شرایط خاص قبل از نصب در شبکه می­باشد.

این تست­کننده­ نسبت به تست­کننده­های آنالوگ حجم کمتری می­گیرد اما به راحتی قابل حمل نیست.

 

نتیجه­گیری:

هدف از ارائه این مقاله جمع­آوری و بررسی روشهای تست رله­های حفاظتی بود. هم اکنون در دانشگاه­های صنعتی اصفهان و امیرکبیر در زمینۀ تست کامپیوتری Off line رله­های جریان زیاد و دیستانس مهو پروژه­هایی انجام گرفته است. نگارنده در زمینۀ تست کامپیوتری انواع رله­های دیستانس و ساخت دستگاه چنین آزمایشگری این رله در دانشگاه تهران پروژه­ای در دست دارد.

چنین آزمایشگری می­تواند برای مقاصد زیر مناسب باشد:

 • مراکز تحقیقاتی ساخت رله
 • آزمایشگاههای رله و حفاظت در مؤسسات آموزشی
 • مراکز تعمیر و بهره­برداری
 • قراردادهای خرید رله (تعیین مشخصه رله توسط کارفرما)
 • بررسی امکان استفاده از رله در شرایط و موقعیتهای جدید

امید است با صنعتی شدن تحقیقات انجام گرفته در این زمینه شرایط تولید تست­کننده­های رله در کشور ایجاد شود تا ارزبری این محصول کاهش یابد.

 

تشکر و قدردانی:

در اینجا لازم می­دانم از زحمات جناب آقای دکتر منصف استاد محترم پروژه ام در دانشگاه تهران بخاطر راهنمائی هایشان، جناب آقای مهندس مطلوبی مسئول محترم بخش رلیاژ معاونت شبکه شرکت مشانیر بخاطر توجه و عنایت ایشان به نگارش این مقاله و همچنین کلیه همکارانم در آن بخش که با نظرات و پیشنهادات خود مرا در تهیۀ گزارش یاری نمودند تشکر کنم.

 

مراجع:

[۱]     IEE E-& Group “Digital Simulator Performance Requirements for Relay  Testing” IEEE Trans. on PWRD VOl. 13, No. 1, 1998

[۲]     IEEE H-5 Group “Comtrade : A new standard for common format for transient data exchange”, IEEE Trans. on PWRD Vol. 7, No. 4, 1992

[۳]     P. Bornard “Morgat, A Data Processing Program for Testing Transmission line Protective Relays”, IEEE Trans. on PWRD Vol. 3, No. 4, 1988

[۴]     W. O. Kennedy “Five years experience with a new method of field tasting cross and quadrature polarized MHO distance Relays”, IEEE Trans. on PWRD Vol.3, 1988

[۵]     A Williams “Method of using data from computer simulations to test protection equipment”, IEE proc. Vol. 131, Pt. C, No. 7, 1984

[۶]     M. Kezunovic “DYNA-Test simulator for Relay Testing, part I Design characteristics” , IEEE Trans. on PWRD Vol. 6, No. 4, 1991

[۷]     P. G. Mc Iaren “A Real Time Digital simulator for Testing Relays”, IEEE Trans. on PWRD Vol. 7, No. 1, 1992

[۸]   حسین عسگریان ابیانه و محمد کریمی ” تست اتوماتیک رله­های دیستانس” دوازدهمین کنفرانس بین­المللی برق، تهران، آبان ۱۳۷۶

 

[۹]     GEC Relays catalogue “ZFB : Portable Test Equipment Type for Distance Relays”

[۱۰]   ABB Relays catalogue “XS92a : Relay Test Set”

[۱۱]   ABB Test Set “FREJA RTS21User, s Guide”