انجام پروژه های مرتبط با پردازش تصویر با Matlab در گرایش های کارشناسی و ارشد در کوتاه ترین زمان ممکن…فقط کافی است پروژه ی خودرا با جزئیات کامل به آدرس زیر میل کنید:

irmatlab.ir@gmail.com