آموزش اعمال روی کسر ها

و

روش تدریس درس تشابه

دوره راهنمایی

روشی دیگر در تقسیم زاویه به سه قسمت مساوی

عباس تبرزد   مدرس تربیت معلم

 

 

 

 

بِسمِ رَبّیَ الّذی عَلَّمَ بالقَلَم

متن سخنرانی ارائه شده به گردایش دبیران ریاضی

عباس تیرزد ـ مدرس تربیت معلم

2تیرماه1379 ـ شیراز

حرف اول

از صدها قایقی که روزانه به قصد صید ساحل یک بندر را ترک می کنند ، آن یکی دستمایه ی یک یک قصه قرار می گیرد که ، به عمد یا به سهو ، به راهی دیگر رفته است و گرفتار مصائب تازه شده است. و ذکر آن قصه برای دیگر صیادان ، گرچه هشداری است به آنان ، اما نه به آن معنی است که شنوده ی آن قصه ، دیگر به آن مصیبت گرفتار نمی آید!

در سال جهانی ریاضیات و جمع اندیشمندانر ریاضی استان ، بررسی نقطه نظرهایی که سبب مشکل جلوه کردن یادگیری ریاضی شده است.قدم مثبتی است که آرزو می کنم ، به همین گردایش ختم نشود و این کار اساسی تا آنجا که همه ی معلمین و متعلمین ریاضی به آرامش و آسودگی خیال برسند، ادامه یابد.

اما به این مهم دست نمی یابیم جز آن که:

1.همه برای نظردیگران ، به اندازه ی نظر شخصی خودمان اهمیت قائل شویم.

2.از هیچ جزء موثر ، هم در بررسی مشکلات و هم در رسیدن به راه کار به راحتی تنها نگذاریم.

  1. همگی، ضمن تدریس، به راهکارهای اصلاحی نیز بیاندیشیم و یافته هامان را با سعّه ی صدر در اختیار دیگران بگذاریم.

از روش های نو، که در سطح جهانی اِعمال می شود ، کسب اطلاع کنیم . آنان را به کار بندیم و آن ها را که با مکتب و اندیشه مان سازگار است ، برگزینیم و هر کجا نتیجه مطلوب نداد، ضمن عدم عمل به آن ها ، علت را به همگان اعلام کنیم و به وسایل مختلف ، به مرکز نشر آن روش منعکس نماییم.

اما قدم اول و اصلی ، این است که همه ی ما به خود شناسی برسیم. ضعف ها و قوت هایمان را به روشنی در یابیم. در برابر قوت هامان بخل نورزیم و برای رفع ضعف هامان،دست

استمداد دراز کنیم (و غم سرزنش های خار مغیلان را هم نداشته باشیم!)

پس از این مقدمه ، اجازه دهید به بررسی چندنکته بپردازیم و به ارائه ی راهکار به دست آمده در طول سی و هفت سال تدریس.

روش تدریس اغلب ما ، چه در متوسطه ، چه در راهنمایی معلم محوری است. بدین گونه که ، معلم ، عنوان مطلب درسی را بر تابلو می نویسد ، درباره اش توضیح می دهد ، چند دقیقه آخر وقت کلاسی ، مسئله ای را طرح و از کلاس حل آن را می طلبد و اغلب ، چون سوال ها نیز از پیش در کلاس ها مطرح بوده است ـ به قول عزیزی از همکاران گران قدرم ـ دانش آموز به کمک حلُ المسائل ، جوابش را می دهد و اگر اتفاقاً سوال شود که ، چگونه به این راه حل دست یافته است ؟ تنها آدرس حل المسائل را می دهد.

و این زنگ خطری است برای ریاضیات و یا بهتر بگوییم آژیری راکه می شنوید اعلام وضعیت قرمز است ، اما راه چاره این نیست که به پناهگاه بخیزیم، بلکه باید باتمام وجود ، به چاره ـ اندیشی قیام کنیم.

همه می دانیم که ، آموزش تست زنی ، بدون حل مسئله و یا

ارائه هزار نکته در ده جلسه و انباشتن ذهن جوان از یک سری محفوظات ، که تنها خرش را از پل بگذراند ، اندیشمند نمی سازد و اگر مملکت را از چنین افرادی پر کنیم ، فردا به ناچار، بیشتر مسئولین از بین همین ها برگزیده می شوند و نسل بعد ناظر تصمیم گیری های نادرستی خواهد بود که سنگ زیر بنایش را ما گذاشته ایم!

ریاضیات را آنگونه تدریس کنیم ( همانطور که عده ای نیز چنین میگویند) که اندیشیدن را بیاموزد،نه اندیشه را. خلاقیت را شکوفا کند ، نه چشم بسته ، پیروی خلق را. راه را برای رسیدن به هدف بسازد نه بر راهی طی شده هدفی خیالی الصاق نماید.

اساسی ترین راهکاری که برای رسیدن به این هدف وجود دارد؛ روش تدریس به صورت کلاس محوری ( کلاس فعال ) است و آن ـ همان طور که اغلب با خبرید، بدین گونه است که با عنوان مطلب درسی و اشارات کوتاه و ظریفی درطول جلسه،با پرسش های مکرر و متوالی از کلاس و گزینش جزء صحیح مورد نظر ار بین پاسخ های دریافتی و در خواست ثبت

ان بر تابلو کلاسی توسط پاسخگو، هم خود، همه ی آنچه را که باید به کلاس می دهد و هم کسانی را به باور می رساند که اگر تلاش کند، می تواند ریاضیدان شود.

مسلم است که این روش در بعضی مطالب درسی متوسطه ، مانند:جبر ، جبر خطی ، هندسه و … صد در صد قابل پیاده کردن نیست . اما در آن ها نیز، تا 40% می توان از همکاری شاگرد ها سود برد.

مثلاً در پایان یک قسمت از درس و حل تمرین اول توسط معلم، با طرح سوال جدید توسط دانش آموز و پاسخگویی یک دانش آموز به مشکل دانش آموز دیگر، ولی نه به شکلی که دائماً یک نفر مورد توجه قرار گیرد.

اما در دوره راهنمایی به جز چند مورد نادر، در تمام مطالب امکان اجرا دارد.

می دانم:

*برنامه های صبحگاهی و سخنرانی های وقت و بی وقت.

*راهپیمایی های گاه و بی گاه.

*تعطیلات جنبی تعطیلات رسمی (مثلاً دو روز یا بیشتر پیش

از عید نوروز یکی دو روز بعد از عید و یا روز های بین ـ

التعطیلین!)

*تشکیل شورای معلمین.

*تشکیل جلسه انجمن اولیاء و مربیان.

*بازدیدهای ناگهانی برخی مسئولین.

*…………………………

همه آنقدر ساعات درسی را کوتاه و یا تعداد جلسات را کم   می کنند ، که همه ی دبیران ریاضی را ـ که مجبور به تمام کردن حجم زیاد کتب درسی هستند ـ به فریاد وا می دارد.

گرچه آن هم مشکلی است که ، اگر قصد غیر شعارگونه ی اصلاح آموزش مطرح است، می تواند توسط مسئولین رفع شود. اما تجربه ی من نشان می دهد که اگر نحوه ی کلاس محوری را اعمال کنیم. با تمام مشکلاتی که در آغاز عملکرد، با آن مواجه هستیم،اما در زمان کوتاه آن چنان بازدهی دارد که خودمان نیز از این مشاهده می کنیم، شاگردانمان با چه توانمدی در کنارمان نشسته اند، به وجد می آییم و آموزش آن چنان سرعتی به خود می گیرد که جبران کننده ی بسیاری از

موارد مذکور در بالا است.

نکته ی بعدی ، با توجه به شهودی بودن ریاضیات در دوره ی راهنمایی،استفاده از ابزار کمک آموزشی هم، در آموزش و درک مطلب مفید است و هم سهم زیادی از وقت کلاس را که توسط معلم صرف رسم شکل ها بر تابلو و پاک کردن آن ها می شود، در اختیار آموزش قرار می دهد

برای مثال آموزش کسرهای مساوی، جمع کسرها و ضرب کسرها را که اغلب، نه تنها در راهنمایی و متوسطه، بلکه در سطوح عالی نیز، مشکل عمده ی برخی متعلمین و سبب رنجش و اعتراض معلمین است،عرض می کنم. این مطالب به علت سادکی ، اغلب در تدریس به سهولت از آن می گذریم، غافل از این که ، هر مطلب ساده ای ممکن است برای فردی مشکل به حساب آید و اگر بیند دیگران به سادگی از آن می گذرند، برای حفظ آبرو، جرأت اظهارش را پیدا نمی کند. اما همین فرد، در امتحانات رده های مختلف تحصیلی، مشکلش را در حل مسائل بروز می دهد و فریاد مدرسینش را در می آورد و آن فریاد به حساب عموم گذاشته می شود و گاه متأسفانه

گناه معلمین پایین تر منصوب می گردد.

 

 

وسیله ی کمک آموزشی

طلق های مساوی ( از عکس های رادیو لوژی که تصویر زدایی شده باشند و یا طلق های موجود در بازار) که بر آن ها مستطیل های مساوی و فراگیر در طلق، رسم شده باشد.از این مستطیل ها سه تا سه تا ، در دو جهت مختلف با رسم خطوط

 
 

 

 
 
 

موازی با یک ضلع ف به دو سه چهار یا…. قسمت مساوی تقسیم شده اند. (تهیه ی این وسیله را می توان آن تقسیم کار به عهده ی کلاس بگذارید. مثلاً سه برگ توسط یک نفر، که با هدایت خودتان تهیه شود.)

     

 

 

 

سه تا                   سه تا                        سه تا

 
 
 

 

       

 

   

 

 

سه تا                  و                       و…

برای تدریس کسر های مساوی با یک کسر

یکی از طلق ها را انتخاب کنبد و با هاشور زدن بر جزئی از آن ، از کلاس بپرسید اگر کل مستطیل یک باشد، جزئی که هاشور خورده نمایش چه کسری است و جواب مطلوب را زیر طلق بنویسید. بعد طلقی را که نمایش دو قسمت شدن واحد است (البته در جهت مخالف)روی طلق اولیه قرار دهید و بخواهید تا کسر آن را بگویند. بپرسید مقدار اولی را که تغییر ندادیم. پس این نتجه می تواتند با کسر مساوی باشد؟ و جلوی کسر اول می نویسید = کسر جدید

           
           

 

           
           
           

 

           

 

 

 

 

 

5 10   15

ـــ = ـــ = ـــ

6     12   18

همین کار را با طلق سه قسمت شده انجام دهید وکسر پیدا شده را زیرش بنویسید، برای مرحله بعد بپرسید:

ـ فکر می کنید اگر طلق چهار قسمت شده را بگذارم چه کسری به دست می آید؟و از پاسخ صحیح دهنده ، بخواهید برای حرفش دلیل بیاورد و خودش بیاید و صحت گفته اش را نشان دهد و بعد از کلاس بپرسید:

ـ چه کسی می تواند دوکسر مساوی بعدی را بنویسد؟

و یکی را انتخاب کنید و بعد از انجام صحیح عمل ، تشویقش کنید و از فرد دیگری که اعلام آمادگی کرده بود، بخواهید روش به دست آوردن کسر های مساوی با یک کسر را بگوید . بعد کسری را به کلاس بدهید تا همه چند کسر مساوی آن را بنویسند. بررسی کنید و ضعیف ترین دانش آموز و یا فردی که کاری ابتکاری کرده (مثلاً صورت و مخرج کسر را در یک عدد بزرگ ضرب کرده است) را پای تابلو برده یا اصلاحش کنید ویا از ابتکارش بهره برداری نمایید.

ساده کردن یک کسر، با توجه به کسر های مساوی روی تابلو

و عمل عکس، از هر کسر به کسر اول را همین جا بیاموزید و

چند تمرین به کلاس بدهید.

برای جمع کسرها

دو طلق را انتخاب کنید که در دو راستای مختلف تقسیم شده باشند. کسری را بر هر کدام هاشور بزنید.

 
 
 

 

   

 

مثلاً

مثلا

1     1

ـــ          +               ـــ

3                                      2

 

1       1

ـــ + ـــ

3     2

 

بعد نسخه دوم طلق اول را روی دومی بگذارید و نسخه ی دوم طلق دوم را روی اولی:

 

   
   
   

 

   
   
   

 

 

2     3

ـــ             +               ـــ

6                                      6

   
   
   

 

2+ 3     5

ـــــ=ـــ

6    6

 

ونسخه سوم دو طلق را بر هم بگذارید و مقابلش بگذارید و نتایج را بر آن منتقل کنید.

بعد بپرسید از کسر های مساوی با کسر اول کدامش مورد استفاده قرار گرفت؟ (جواب:آنکه صورت و مخرجش در 2 ضرب شدند)و به همین ترتیب در مورد کسر دوم.

سوال کنید: چه کسی می تواند بدون کمک گرفتن از طلق حاصل جمع دو کسر را که من می نویسم، به دست آورد؟

از شاگردان داوطلب ، یکی را انتخاب کنید. بعد از انجام اولین مرحله ، از دومین نفری که داوطلب بود بخواهید تا مرحله ی بعد را بگوید( که صورت و مخرج کسر دوم در چه عددی ضرب می شود؟) تا هم کلاسش بنویسد و برای حاصل جمع نیز ، از نفر سوم استفاده کنید (بگوید نحوه ی عملکرد چگونه است) بعد تمرینی به کلاس بدهید تا همه بنویسند، شما ببینید (یک کسر را یک دانش آموز بدهد و کسر دیگر را یکی دیگر) بازرسی کنید و دانش آموز مردد را پای تابلو ببرید تا به کمک سایرین به نتیجه ی درست برسد.

بعد وادارید ، دانش آموزی نحوه ی جمع دو کسر را روی تابلو به فارسی بنویسد.

 

برای ضرب دو کسر درهم

دو طلق را در دوجهت مختلف انتخاب کنید. روی هر کدام کسری را هاشور بزنید(اما در دو جهت عمود برهم) از کلاس نام کسر ها را بپرسید و زیر هرکدام بنویسید.

 

 

 

 

     

 

 
 
 
 

 

 

 

 

2      3

ـــ + ـــ

4       3

     
     
     
     

بعد دو طلق را برهم بگذارید

جایی که دو هاشور دارد           6

جواب سوال است.                 ــــ     =

12

بعد بپرسید اگر طلق نداشته باشیم صورت کسر حاصل ضرب را چگونه پیدا می کنیم (جواب:صورت در صورت ـ برتابلو بنویسند) و به همین ترتیب برای مخرج حاصل ضرب.

باز پرسش : چه کسی می تواند تمرینی را که می دهم حل کند؟

دو نفر دو کسر بدهند و نفر سوم روی تابلو عمل کند و بعد تمرینی را برای کلاس و نظارت و گزینش فردی که به کمک

بیشتری احتیاج دارد.

بعد از مراحل بالا:

برای جمع کسر هایی که مخرج هایشان مساوی اند یا متداخلند و آن ها که حاصل جمعشان بزرگ تر از واحد می شود. با پرسش از کلاس (منحصراً) سعی کنید به جواب برسید.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که:

دو سوم از تمرین های کار در کلاس را ضمن درس استفاده کنید و حل یک سوم دیگر را هم ، همراه با حداقل یک نمونه متفاوت که خودتان مطرح می کنید به پایان هر قسمت موکول نمایید. نوشتن حل تمرین ها روی صفحات کتاب مفید نیست ( اگر ضرر نداشته باشد) داشتن دفتر تمرینی که شامل تمام اعمال کلاسی باشد و همراه تمرین های مختلف مفید است.مخصوصاً آن که ، خود دانش آموز نیز ، در آن به طرح سوال پرداخته باشد.

تدریس تشابه

وسیله ی کمک آموزشی

.   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .

نوارهایی چوبی یا فلزی یا پلاستیکی ، به طول های متفاوت (از 20سانتی متر تا 70سانتی متر) که روی هر کدام به فاصله ی دو سانتی مترـ دو سانتی متر، سوراخ هایی با قطر برابر ایجاد شده باشد. به شکل زیر :

 

.   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .   .     .   .

 

 

 

 

روش تدریس

پس از آن که شکل های کوچک و بزرگ از یک سوژه را به کلاس نشان دادید؛ با این پرسش، که این دوتا، نسبت به هم چگونه اند؟که پاسخ می گیرد: متشابهند یا مثل هم اند، و تأیید آن با نقشه ی جغرافیای کلاس و کتاب می گوییم، می خواهیم ببینیم شکل های متشابه چه ارتباطی باهم دارندو سوال که:

ـ شما فکر می کنید، چه ارتباطی باهم دارند؟

اگر کلاس نیاز به کمک داشت، قید کنید، می خواهیم ببینیم

اضلاع دو شکل متشابه باهم چه ارتباطی دارند و زاویه هایشان باهم چه ارتباطی. و اگر جواب صحیح ازکلاس رسید که، مثلاً اضلاعشان باهم متناسبندیا زاویه هایشان مانند هم است ، بگویید:بیایید ببینیم! و دست به عمل زیر بزنید:

با سه قطعه نوار کوچک مثلثی بسازید. به این ترتیب که هر دوتای آن را به وسیله ی یک میله ی فلزی یا پیچ خروسکی به هم وصل کنید. بعد سه قطعه ی بزرگ تر نوارها را با دو پیچ یک ضلع را ثابت کنید و رأس سوم مثلث را در مقابل کلاس بگیرید، تا بگویند وقتی کدام نقطه بر نقطه ی دیگر قرار می گیرد، این شکل متشابه با مثلث ساخته شده ی قبلی می شود، جای تأیید شده را (که قبلاً مورد نظر خودتان هم بده) به هم وصل کنید.بعد دانش آموزی را بیاورید تا روی اضلاع مثلث کوچکتر، تعداد فاصله های سوراخ هارا روی تابلو بنویسد(به ترتیب از ضلع بزرگ تر به ضلع کوچکتر) مثلاً   2     4     5

و دیگری همین عمل را با مثلث بزرگتر انجام دهد و بر تابلو بنویسد     4     8     10

بعد پرسش از کلاس؛ که بین این اعداد چه ارتباطی می توانید برقرار بکنید؟ اگر کلاس به نتیجه رسید خوب است و اگر به نتیجه ی مطلوب نرسید، بین اعداد بالا و پایین خط هایی رسم کنید (و آن ها را به صورت کسر در آورید)

4
8

 

2
4

 

5
10

 

 

و مطمئناً تشخیص خواهند داد که همه ی این کسر ها هم اگر ساده شوند ، برابر یک دوم می شوند. و در صورت لزوم اشاره ای در آن راستا ، نتیجه ی مطلوب را به دست می دهد.در نهایت یک نتیجه را توسط کلاس بر تابلو منتقل می کنیم.

در دو شکل متشابه اضلاع نظیر به نظیر باهم متناسب اند.

بعد بگویید:

حالا بیایید یک تمرین دیگر هم بکنیم، ببینیم همین نتیجه کافی است؟این بار با نوارهای کوچکتر یک چهار ضلعی بسازید و باز هم به کمک کلاس و ضلع اولی (که خودتان مشخص کرده اید)، یک چهار ضلعی می سازیم، که با چهارضلعی قبلی متشابه باشد(خودمان شکل دوم را به گونه ای می گیریم که متشابه هم شود.) باز، یک نفر فاصله های بر اضلاع مربع را (به ترتیب ، از بزرگ به کوچک)روی تابلو می نویسد:

3     4     5     6

و دیگر اضلاع مربع بزرک تر را:

9     12     15     18

باز پرسش که : چه ارتباطی بین این اعداد وجود دارد. این بار تشخیص راحت تر است و تناسب اضلاع نظیر به نظیر، اعلام می شود.

و باز پرسش:

فکر می کنید همین شرط برای تشابه کافی می باشد؟ پاسخ اغلب (( بلی)) است.

کمی به رأس های مقابل چهار ضلعی یی که در دستتان است ، فشار وارد کنید. باز بپرسید:

ـ آیا باز هم شبیه هستند؟ جواب منفی خواهد بود.

بار دوم به جای فشار ، دو رأس مقابل را به سمت بیرون بکشید. باز همان پرسش. و مطمئناً همان جواب را دارید .   سوال کنید که :

ـ اضلاع این دو شکل که عوض نشد. پس تناسب بین اضلاع نظیر به نظیرش برقرار است. فکر می کنید به چه شرط دیگری نیاز داریم؟

چون تغییر زاویه ، در جلو چشم دانش آموزان ، سبب بهم خوردن شباهت بوده است ، کلاس به نتیجه ی دوم ، که تساوی نظیر به نظیر زاویه هااست می رسد و باید این نتیجه بلافاصله توسط یک دانش آموز ، زیر نتیجه ی اول بر تابلو نوشته شود و همگان در دفتر هایشان ثبت کنند که:

شرط تشابه دو شکل:

1 _ تناسب اضلاع نظیر به نظیر

2 _ تساوی زوایای نظیر به نظیر

است که در این نتایج ، برابری تعداد اضلاع نیز نهفته است و نیازی به نوشتن ندارد.                   عباس تبرزد

2 تیر ماه 1379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بِسمِ رَبّیَ الّذی عَلَّمَ بالقَلَم

چگونه زاویه را سه قسمت مساوی کنیم؟

روش ابداعی ـ عباس تبرزد ـ مدرس ریاضی تربیت معلم شیراز

*الف ـ ساختار ابزار

با توجه به شکل (1) سه قطعه سیم در حد امکان نازک و مقاوم انخاب کنید. نقاطM وC را روی دو قطعه ی بزرگ تر با شرط AC=BC و AM=MCعلامت بزنید. دو سیم را در نقطه Cکمی پرچ کنید به نحوی که سوراخی به قطر یک میلیمتر (یا کمتر) را بتوانید در آن ایجاد کنید.

X                       C    M      A

 

 

y                         C             B

 

z                           M

شکل یک

 

 

 

*نحوه ی اتصال:

قطعه ی سوم را در نقطه ی M عمود بر Axجوش بدهید. (شکل2) دو نقطه ی Cرا بر هم بگذارید و قطعه سیم کوچک نرمی (یا جرئی از یک میخ سوزنی ریز)را از سوراخها

بگذرانید و دو طرفش را پرچ کنید به طوری که شکل لولا پیدا کند.

z         y                                    x

 

 

 

 

 

c

M                      B

 

A

شکل دو

 

 

 

*روش تقسیم زاویه :

وسیله ی ساخته شده را آن چنان بر زاویه داده شده قرار دهید (شکل3) که A بر رأس زاوه ثابت باشد. نقطه ی B را بر روی یک ضلع زاویه حرکت دهید تا محل تقطعBy وMz

روی ضلع دیگر زاویه واقع شود. در این حال Ax زاویه را به یک سوم و دو سوم تقسیم می کند که با رسم نیمساز قسمت دو سوم شده ، زاویه به سه قسمت مساوی تقسیم می شود.

 

z               y                                                           x

 

 

 

شکل سه

 

M    c

B

A

 

 

 

*اثبات

CM = MA   1

BC = CA     2

∆ABC: < CBA = < BCA = a     3

∆AMN = ∆ NCM(AM = CM ^ MN = MN^ < M= 90º) è < NCM= < NAM = 2a

(∆ABC:<NCA = < CBA + < CAB = a+a) è < BAN = < BAC + < CAN = a + 2a = 3a

تذکر: علامت > نشان ژاویه است.

برای زوایای نزدیک به 180درجه یا بیشتر لازم است ابتدا نیمساز زاویه را رسم و به کمک ابزار بالا دو سوم یک نیمه را بر گزینید.

تذکر 1

در زمان ساختن بهتر است ابتدا عمل پرچ و سوراخ کردن نقطه C انجام گیرد و سپس اندازه های AC و BCو M بر آنها تعیین گردد.

 

 

تذکر2

برای رسم خط ox بهتر است انتهای AX را با یک نقطه بر صفحه ی زاویه مشخص و سپس با خط کش ox را رسم نمایید تا ضخامت میله از یک سوم نکاهد.