برای کاهش خطا در برنامه های متلب به نکات زیر دقت کنید

۱-متلب از ماتریس ها برای محاسبات استفاده می کند. همیشه در یک برگه جداگانه ابعاد ماتریس ها را یادداشت کنید تا دچار مشکل خطای ابعاد متغیر ها نشوید.

۲- ورودی های توابع را تا جایی که امکان دارد کمتر در نظر بگیرید.

۳- نسخه ی برنامه نوشته در متلب باید پایین تر یا برابر با نسخه ای باشد که شما می خواهید برنامه را بروی آن اجرا کنید

۴-پایگاه داده ها را بهتر است تبدیل به اکسل کنید تا کمتر خطا بدهند

۵-همیشه اول اجرا با دستور clear برنامه را از بروز خطاهای قبلی محافظت کنید