۱- یادگیری ماشین (Coursera; Andrew Ng) :
 www.coursera.org/learn/machine-learning/home/info
۲- یادگیری از طریق اطلاعات (edX; CalTech – Prof. Yaser Abu-Mostafa):
 work.caltech.edu/telecourse.html
۳- دوره های درسی آنلاین داده کاوی با پایتون دانشگاه هاروارد:
cs109.github.io/2014/
۴- مقدمه ای بر علم داده ها (Coursera):
www.coursera.org/course/datasci
۵- علم داده ها(Coursera; John Hopkins):
www.coursera.org/specialization/jhudatascience/1
۶- لبه ی داده کاوی (The Analytics Edge) که شامل کلاس های آنلاین دانشگاه MIT میباشد و به شما ساخت و پیاده سازی مدل ها را با استفاده از ابزار داده کاوی R آموزش میدهد.
www.edx.org/course/analytics-edge-mitx-15-071x-0
۷- علم اطلاعات : سایت آنلاین Udacity که دوره های درسی پیشرفته داده کاوی در صنایع را آموزش میدهد
www.udacity.com/courses/data-science
۸- KDnuggets : منبعی خوب برای پیدا کردن هر مطلبی در حوزه های مختلف داده کاوی. میتوانید با عضو شدن در خبر نامه این سایت از اخبار بروز داده کاوی اطلاع پیدا کنید
 (www.khanacademy.org)
۹- Inside BIGDATA: منبعی خوبی برای اطلاع یافتن از آخرین تقییرات بوجود آمده در حوزه داده کاوی و بیگ دیتا. عضو شدن در این سایت مجانی است.
insidebigdata.com/category/news-analysis/
۱۰-Predictive Analytics Times
(www.predictiveanalyticsworld.com/patimes/ )