برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
u = rand(1000,1);
x = norminv(u,0,1);
hist(x)

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید