معمولا افرادی که برای اولین بار اقدام به کدنویسی یک مقاله می کنند تصورات خام و نادرستی از کد نویسی در متلب دارد به عنوان مثال به نکات زیر دقت کنید که باعث عدم پیشرفت در کدنویسی می شوند.

1-هر مقاله ای قابل پیاده سازی نیست: بعضی از مقاله ها نظریه یا اثبات کنید یا یک تحقیق علمی هستند….

2-دیتاست همه مقاله ها در دسترس نیست: بیشتر مقاله ها دارای دیتاستی هستند که در دسترس ما نیست به همین علت معمولا از داده های ساختگی(تصادفی) استفاده می شود

3-ابزار پیاده سازی فراهم نیست: مثلا  مقاله ای که درباره ربات پرنده است در متلب فقط شاید بتوان بخشی از آن را شبیه سازی کرد

 

4- پارامترهای همه مقاله ها در متلب کد نمی شوند: بعضی از پارامترها در اختیار کاربران نیست و به صورت کلی در مقاله مطرح شده است.

** به طور کلی پیاده سازی یک مقاله در متلب صرفا شبیه سازی تقریبی است نه پیاده سازی صد درصد. پس تصورمان را از پیاده سازی عوض کنیم.