»برنامه نویسی با متلب مطلب MATLAB »کد نویسی مقاله ISI آی اس آی » پروژه های هوش مصنوعی ، الگوریتم ژنتیک ، PSO ، الگوریتم مورچه ها و … » انواع پروژه های برنامه نویسی با زبان های برنامه نویسی Visual Basic, Visual Basic .NET, MATLAB » پروژه های مرتبط با سیستمهای فازی و شبکه های عصبی مصنوعی » پروژه های تخصصی مهندسی شیمی ، مهندسی کنترل و مهندسی مکانیک مهندسی برق و … » انواع پروژه های بهینه سازی و طراحی های مهندسی » پروژه های مرتبط با مباحث ریاضی کاربردی از جمله برنامه ریزی خطی و غیر خطی » انجام پروژه های محاسبات عددی » انجام پروژه های مرتبط با پردازش سیگنال های دیجیتالی و پردازش