برای استفاده از این کلاس در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
ClassName = class(object)
obj = class(s,'class_name')
obj = class(s,'class_name',parent1,parent2,...)
obj = class(struct([]),'class_name',parent1,parent2,...)
obj_struct = class(struct_array,'class_name',parent_array)

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید