کد آماده محاسبه فاکتوریل

//کد آماده محاسبه فاکتوریل

کد آماده محاسبه فاکتوریل

برای محاسبه فاکتوریل در متلب کافی است کد زیر را در متلب ایجاد کنید

n = 1;
nFactorial = 1;
while nFactorial < 1e100
n = n + 1;
nFactorial = nFactorial * n;
end

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی