کد آماده دستور while

//کد آماده دستور while

کد آماده دستور while

a = 0; fa = -Inf;
b = 3; fb = Inf;
while b-a > eps*b
x = (a+b)/2;
fx = x^3-2*x-5;
if fx == 0
break
elseif sign(fx) == sign(fa)
a = x; fa = fx;
else
b = x; fb = fx;
end
end
disp(x)

۱۳۹۴-۷-۲۶ ۱۰:۱۳:۱۴ +۰۳:۳۰مهر ۲۶ام, ۱۳۹۴|Categories: کد آماده متلب|Tags: , , |۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی