کد آماده توزیع Noncentral Chi-Square در متلب

//کد آماده توزیع Noncentral Chi-Square در متلب

کد آماده توزیع Noncentral Chi-Square در متلب

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = (0:0.1:10)';
p1 = ncx2pdf(x,4,2);
p = chi2pdf(x,4);
plot(x,p,'-',x,p1,'-')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی