برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = 0:10;
y = hygecdf(x,1000,50,20);
stairs(x,y)

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید