کد آماده توزیع Hypergeometricدر متلب

//کد آماده توزیع Hypergeometricدر متلب

کد آماده توزیع Hypergeometricدر متلب

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = 0:10;
y = hygecdf(x,1000,50,20);
stairs(x,y)

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی