برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = 0:0.2:15;
y = chi2pdf(x,4);
plot(x,y)

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید