کد آماده توزیع Binomial در متلب

//کد آماده توزیع Binomial در متلب

کد آماده توزیع Binomial در متلب

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = 0:10;
y = binopdf(x,10,0.5);
plot(x,y,'+')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی