کد آماده توزیع گاما در متلب

//کد آماده توزیع گاما در متلب

کد آماده توزیع گاما در متلب

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید

x = gaminv((0.005:0.01:0.995),100,10);
y = gampdf(x,100,10);
y1 = normpdf(x,1000,100);
plot(x,y,'-',x,y1,'-.')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی