هوش مصنوعی ترکیبی است از علوم کامپیوتر، فیزیولوژی ، فلسفه ، ریاضیات و آمار و زبان شناسی است ، که سعی در شبیه سازی در شبیه سازی ویژگی های انسانی از طریق سیستم کامپیوتری دارد.

هوش مصنوعی جایگاه خاصی در حسابداری و امور مالی پیدا کرده است.

از قبیل : گزارشگری ، تحلیل مالی، حسابرسی و اطمینان بخشی و ….

4 مورد استفاده هوش مصنوعی عبارتند از :