۳-۳-۱- شناسایی مجرمان

شناسایی مجرمان با استفاده از بیومتریک های مختلف جهت تعیین یا تأیید هویت افراد مظنون یا بازداشت شده می باشد. تعدادکمی ازفناوری ها می توانند در این عرصه مؤثر باشند. اثرانگشت وچهره نگاری ازجمله این بیومتریک ها هستند. درحال حاضربانک اطلاعاتیAFIS جامع FBI که به IFIS مشهور است دارای ۴۰ میلیون ثبت۱۰ انگشتی است. چهره نگاری دومین بیومتریک پرکاربرددراین زمینه می باشد. اولین کاربردعمومی این سامانه‌هادرNewham انگلستان با استفاده از ۱۴۴ دوربین تلویزیونی مدار بسته بود که به منظور ثبت همه فعالیتها در خیابانهای ناامن ایجاد شد. فرودگاه پیرسون درOntario کانادا هم دارای یک سامانه نظارتی مشابه است که به بانک اطلاعاتی پلیس متصل است. دفاتر پلیس کالیفرنیا و میشیگان هم به سامانه تشخیص چهره مجهزهستند. درزندانهای پنسیلوانیا،نیویورک و فلوریدا از عنبیه نگاری به منظوراطمینان ازهویت افرادی که اززندان خارج می شونداستفاده می شود. انتظارمی روددرآینده نزدیکDNA سهم عمده ای ازاین بازاررابه خوداختصاص دهد.

۳-۳-۲- خودپردازها/ پایانه های فروش

تعیین یا تأیید هویت افراد هنگام انجام تراکنشهای مالی، کاربرد بیومتریکها در این عرصه را رقم می زند. این کاربرد که در سالهای اخیر توسعه یافته است جهت تکمیل یا جایگزینی فرایند ورود به سامانه‌های مالی الکترونیکی به روشی آسانتر و البته مطمئن تر مورد استفاده قرار می گیرد. بانکهاومؤسسات مالی بزرگی درسراسرجهان به استفاده ازسامانه‌های بیومتریکی دراین حوزه روی آورده اند. طیف وسیعی از بیومتریکها در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرند. انگشت نگاری،عنبیه نگاری،چهره نگاری و اسکن الگوی رگهای دست ازجمله این فناوریهامی باشند. فناوری بیومتریکی دربخش بانکداری وخدمات مالی رشد چشمگیری داشته است. این فناوری نه تنها امنیت وارائه خدمات را افزایش می دهدبلکه امکانات ارزشمندجدیدی ازجمله خدمات از راه دور را به ارمغان آورده است. نهایی شدن استانداردهای فرمت داده های بیومتریکی ورمزگشایی آنهاشاملBioAPI,BAPI,CBEFF و X9.84 باعث پذیرش بیشتر آن در صنعت شده است. البته هنوز به علت محافظه کاری بسیاری از مؤسسات و ترس از رخنه افراد سودجو ، امکانات بالقوه بسیاری برای توسعه وجود دارد که هنوز توسعه نیافته اند. ازاوایل سال۲۰۰۱ استفاده ازفناوریهای مختلف بیومتریکی کاربردهای موفقیت آمیزی دراین بخش داشته اند. ازمهم ترین کاربردهادراین بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- دسترسی به حسابها

یک مثال خوب در این زمینه ”وسترن بانک“ پورتوریکو است که از اواسط سال۲۰۰۰ تمامی۳۷ شعبه خود را به سامانه تشخیصی اثر انگشت و اسکن امضا مجهز کرد و مشتریان بانک می توانستند از روشهای قبلی ویایکی از دو بیومتریک نام برده استفاده کنند. آمارها نشان می دهد در همان ابتدا۱۰ تا ۱۵ درصداز۳۰۰ هزارمشتری بانک ازسامانه بیومتریکی استفاده کردند. هزینه تقریبی راه اندازی این سامانه ۳میلیون دلار برآورد شد. بزرگترین بانک بخش خصوصی برزیل هم از فناوری صوت نگاری برای اجازه دسترسی تلفنی مشتریان خود به حساب هایشان استفاده کرده است.

ب- خودپردازها

برای بعضی تراکنشها، بیومتریک ها می توانندیک گزینه مناسب در خودپردازها باشند. درسال۱۹۹۷ یک مؤسسه مالی واعتباری درسوئد و انگلیس طرح آزمایشیCordless بر پایه سامانه عنبیه نگاری در خودپردازهایش را به اجرا گذاشت. نتیجه موفقیت آمیز این طرح استفاده بیش از ۹۴ درصد از مشتریان و ترجیح این فناوری نسبت به سامانه PIN بود. پروژه های مشابهی درامریکا،هند،آلمان و… اجراشده که بااستقبال فراوانی مواجه شده اند. بانک های بزرگ جهان ازجمله امپریال کانادا با استفاده از فناوری عنبیه نگاری ومیتسوبیشی ژاپن با استفاده ازفناوری رگ نگاری کف دست از پیشتازان استفاده از خودپردازهای بیومتریکی دردنیا می باشند. بانکداری الکترونیک وبلادرنگ،تراکنشهای تلفنی،دسترسی بهPC وشبکه های کامپیوتری ودسترسی فیزیکی به منابع از موارد دیگر در این زمینه هستند که در امریکا، آلمان، کانادا، مالزی و… بیشترین استفاده مشاهده شده است. باتوجه به پروژه های بزرگی که هم اکنون دربخش بانکداری کشوردرحال اجراست (ازجمله پروژه شتاب) توجه ویژه به قابلیتهای بیومتریکی می تواند حایز اهمیت باشد.

۳-۳-۳- تجارت الکترونیک / تلفنی

کاربردهای این حوزه بیشتر مربوط به تراکنشهای از راه دور (خصوصاً تلفنی یا اینترنتی) می باشد. دراینجا هم بیومتریک ها به منظور تکمیل یا جایگزینی فرایند ورود به سامانه مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مهمترین مزایای استفاده از سامانه بیومتریکی در این فرایندها عدم نیاز به سرپرست یا ناظر ورود و تصدیق هویت افراد می باشد. صوت نگاری ازجمله بیومتریکها ی پرکاربرد در این حوزه می باشد.

۳-۳-۴- دسترسی به رایانه/ شبکه

تفاوت این کاربرد با کاربرد بیومتریکها در حوزه تجارت الکترونیکی و تلفنی این است که در اینجا تراکنشی انجام نمی گیردوشناسایی افراد به منظور دسترسی به منابع اطلاعاتی صورت می گیرد. انگشت نگاری و تایپ نگاری ازجمله بیومتریک های پرکاربرد دراین عرصه می باشند. در۱۹۹۹ درOceanside کالیفرنیا پس از طرح آزمایشی که در۵۰ ایستگاه کاری از۱۷۰۰ شبکه دولتی انجام شد، ۱۵۰۰ ایستگاه کاری به سخت افزار و نرم افزار تشخیصی اثرانگشت جهت دسترسی به شبکه مجهزشدند. طرح مشابهی در گلندیل کالیفرنیا برای۲۱۰۰ کارمند شهر اجرا شد که پیامد آن صرفه جویی ۵۰ هزار دلاری سالانه در هزینه های مدیریتی- بعلت افزایش کارایی وراحتی دسترسی به شبکه بود. برنامهGSA آمریکا هم از همین دست می باشد. حفاظت ازاطلاعات بیماران درشبکه های داخلی کلینیک ها و مراکز درمانی و افزایش اهمیت این موضوع علت اصلی ورود بیومتریک ها دراین عرصه است. کاربردهای بیومتریک در این زمینه بیشتر از نوع کارمند محور است و انتظار می رود کاربردهای مشتری محور از قبیل دسترسی به اطلاعات شخصی و تأیید یا تعیین هویت افراد مرتبط با درمان هم جایگاه خود را پیدا کنند. از سال۱۹۹۸ دفتر سلامت روانی نیویورک به ۶۰۰۰ واحد انگشت نگاری جهت تأمین امنیت شبکه خود مجهز شده است. بیمارستان وینسنت و مراکز مراقبتهای بهداشتی در مارس۲۰۰۱ اقدام به استفاده از فناوری بیومتریکی جهت افزایش امنیت شبکه ۵۰۰۰ کاربره خود نموده اند. اسپانیا و هند هم جزوکشورهای استفاده کننده ازسامانه‌های بیومتریکی دربخش بهداشت خود می باشند.

۳-۳-۵- دسترسی فیزیکی/ زمانی و کنترل حضور و غیاب

دسترسی به اماکن حفاظت شده و کنترل تردد و ورود و خروج افراد، کاربرد دیگر بیومتریک ها می باشد. بسته به سطح امنیت موردنیاز، بیومتریکهای مختلفی به این منظور مورد استفاده قرار می گیرند. شبکیه نگاری،دست نگاری وانگشت نگاری ازجمله این بیومتریک ها می باشند.

مواردزیرازجمله کاربردهای بیومتریکهادراین بخش می باشد:

 • اتاق های ویژه
 • اماکن وساختمان های حساس
 • شبکه داخلی یا سازمانی
 • گاوصندوق های امن
 • صندوق امانات
 • اتومبیل شخصی ووسایل نقلیه
 • سلاح وکیف حمل اسلحه
 • تلفن همراه
 • دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده

۳-۳-۶- شناسایی شهروندان

شناسایی شهروندان در تعامل با نهادهای دولتی کاربرد دیگر بیومتریک ها می باشد. این حوزه طیف وسیعی ازکاربردها ازکارتهای شناسایی بیومتریکی و دسترسی به خدمات و امکانات عمومی تا رأی گیری بیومتریکی راشامل می شود. انگشت نگاری وچهره نگاری ازجمله بیومتریک های پرکاربرداین حوزه می باشند.

۳-۳-۷- شناسایی ملی

تعامل با بدنه دولت جزء زندگی روزمره افراد است. استفاده از بیومتریک ها در بخش دولتی امروزه شیوع بسیار زیادی داشته است.برنامه های شناسایی ملی و صدور کارتهای شناسایی با فناوریهای اثرانگشت،چهره نگاری وعنبیه نگاری همراه شده است.

ارائه خدماتی جزیی تردرقالب دولت الکترونیک هم بخشی از کاربردهای بیومتریک می باشدکه مواردزیرمثال هایی ازاین دست می باشد:

 • آموزش ازراه دوردردانشگاه های مجازی
 • کنترل ومدیریت حضوروغیاب کارمندان،دانشجویان ودانش آموزان
 • خدمات هوشمندکتابخانه ای،آزمایشگاهی وسلف سرویس
 • سامانه های خدماتی کارکنان
 • کارتهاوبلیطهای اعتباری مصرفی

۳-۳-۸- مدیریت بحران های بزرگ شهری

موارد زیر گوشه ای ازخدمات قابل دستیابی به کمک فناوری بیومتریک هنگام بروز بحران های بزرگ وغیرمترقبه می باشد:

 • تأیید هویت بازماندگان و آمارگیری سریع ودقیق
 • تعیین هویت مجروحان و آمارگیری سریع ودقیق
 • تعیین هویت متوفیان وآمارگیری سریع ودقیق
 • ارایه بهینه خدمات توزیع اقلام وکالاهای امدادی
 • تأیید هویت دقیق مسؤولان وپرسنل فاقدکارت شناسایی وفعال درحین بحران
 • تعیین هویت دقیق افراد سابقه دار و مجرمان تحت پیگرد، حاضر در محل بحران
 • تشکیل بانک اطلاعاتی اولیه جهت مظنونین افراد فاقد هویت ثبت شده

۳-۳-۹- رأی گیری

در امر رأی گیری تا بحال درچندکشور دنیا ازجمله مکزیک (ژولای ۲۰۰۰ بااستفاده ازچهره نگاری) پرو (انتخابات سال۱۹۹۷ بااستفاده از اثر انگشت) ایتالیا،برزیل،دومنیکن،کاستاریکا،پاناما (استفاده از اثرانگشت) انتخابات بیومتریکی داشته اند. همچنین از ۱۹۹۹ کنگره مکزیک، ۱۹۹۷ مجلس ونزوئلا، و مجلس ترکیه ازفناوری اثر انگشت برای کنترل رأی گیری داخلی استفاده می کنند.

۳-۳-۱۰- گواهینامه رانندگی

هم چهره نگاری و هم انگشت نگاری کاربرد موفقیت آمیزی در برنامه های صدورگواهینامه رانندگی داشته است.که هم درزمینه شناسایی ۱:N و هم ۱:۱ استفاده می شود. ایلیون ، ویرجینیای غربی ،جورجیا ، کلورادو و تگزاس جزو این دسته ازایالات آمریکا می باشند. در دهلی نو و گجرات هند هم گواهینامه ها مجهز به اثرانگشت در کارتهای هوشمند می باشند.

 

۳-۳-۱۱- توزیع امکانات عمومی

پروژه TASS اسپانیا که ازسال ۱۹۹۴ آغاز شده ، هدف آن تهیه کارتهای هوشمند دریافت خدمات درمانی و مراقبتهای بهداشتی، تأمین اجتماعی و … است. در این طرح کارتها به الگوی اثرانگشت افراد مجهزشده اندالبته این سامانه فاقد بانک اطلاعاتی است و قادر به شناسایی ۱:N نیست. هدف پروژه، دستیابی شهروندان به خدمات در کنار امنیت اطلاعات شخصی و جلوگیری از سوء استفاده از کارتهاست. در فیلیپین، آفریقای جنوبی و ایالات متحده هم از سامانه‌های مشابه استفاده می شود.

۳-۳-۱۲- نظارت

نظارت بر حضور افراد در محیط های ویژه از جمله قابلیت های کاربری بیومتریک ها می باشد. چهره نگاری مهمترین بیومتریک درسامانه‌های نظارتی می باشد. ذکراین نکته ضروری است که از ۱۱ کاربرد ذکر شده، شناسایی مجرمان و شناسایی شهروندان جزءکاربردهای بالغ فناوریهای بیومتریک می باشد و دیگر کاربردها هنوز نو ظهور به شمار می روند. باتوجه به زمینه کاربردی، مجموعه های فعال درزمینه های زیرمخاطبان فناوری بیومتریک راتشکیل می دهند:

– صدورکارت شناسایی ایمن (ملی، پرسنلی، بهداشتی، گواهینامه، خدمات شهروندی و…)

– بانکداری الکترونیک

– کنترل دسترسی فیزیکی واطلاعاتی (منطقی)

– امنیت مرزی و شبکه های اطلاعاتی و رایانه ای ، امنیت ملی وشناسایی مجرمان ، بحران های ملی و حوادث

– صدورمدارک مسافرتی واقامتی