نگاهی جامع به همه کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی (کاربردهایی که روی آنها کار شده است یا موفقیت آمیز بوده اند یا کاربردهای تصوری) غیر عملی است . با این وجود، نگاهی به مطبوعات، مجلات علمی‌وکنفرانس ها،‌مثالهای‌روشنی را در این زمینه فراهم می کند. این کاربردها عبارت اند از :

پردازش تصویر وتصاویر رایانه ای ، شامل مقایسه تصاویر، پیش پردازش، شبکه سازی و تحلیل، تصویر رایانه ای (برای مثال بازبینی برد مدار)، فشرده سازی تصویر ، بینایی استریو، پردازش و درک تصاویر متغییر با زمان می باشد.

پردازش سیگنال، شامل تحلیل سیگنال و مورفولوژی است.

تشخیص الگو، شامل استخراج طرح [sau89] ، طبقه بندی و تحلیل سیگنال رادار، شناسایی و تشخیص صدا، شناسایی اثر انگشت، تشخیص شاخص (حرف یا عدد) و تحلیل دستخط (رایانه های ”notepad“) است.

پزشکی [pvg90] ، شامل تحلیل سیگنال الکتروکاردیوگراف و فهم و تشخیص بیماریهای گوناگون و پردازش تصاویر پزشکی است.

سیستم های نظامی ، شامل مین در زیر دریا, طبقه بندی اغتشاشات رادار و تشخیص مکالمه رمزی است.

سیستم های مالی ، شامل بررسی سهام بازار [rzf94]، تعیین قیمت واقعی موجودی ، صدور کارت اعتبار [ott94] و امنیت تجارت [bvdbw94] خواهد بود.

طراحی ، کنترل و تحقیق ، شامل عملکرد موازی مسائل برآورد قیود (csps)، راه حل های فروشنده سیار، مشابه csp ها ، و کنترل روباتیک است.

هوش مصنوعی ، شامل سیستم های قیاسی و پیاده سازی سیستم های خبره [cal93].

سیستم های قدرت، شامل پیش بینی وضعیت سیستم، تشخیص حالت های گذرا و طبقه بندی،‌شناسایی و رفع خطا، پیش بینی بار و تشخیص ایمنی می باشد.