شناسایی مجرمان: برای شناخت و دستگیری مجرمان کافی است که آثار انگشتان آن­ها را با اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مقایسه کرد.

دسترسی به اطلاعات سیستم­ها: برای ورود به اطلاعات مهم و حیاتی هر سازمانی می­توان از اسم رمز و نیز اسکن عنبیه به طور هم زمان استفاده کرد.

دسترسی فیزیکی و حضور زمانی: در نسل جدید ساعت­های حضور و غیاب، از روش­های اسکن چهره استفاده می­شود.

شناسایی شهروندان: برای شناسایی و ثبت مشخصات شهروندان می­توان از انواع سامانه­های بیومتریکی استفاده کرد.

تجارت الکترونیک: با استفاده از کارت­های اعتباری و شناسه­های بیومتریک از امنیت بالاتری نسبت به گذشته برخوردار شده است.