ساختن فایل application با پسوند.exe از هر برنامه ای، این قابلیت را ایجاد می‌کند بتوان در هر کامپیوتری که حتی آن نرم افزار بر روی آن نصب نباشد، آن برنامه را اجرا کرد.

یکی از راههای مخفی کردن کد از دیگران ساختن فایل کامپایل شده آن به کمک دستور pcode می‌باشد. اما فایل با پسوند.p تنها در متلب اجرا می‌گردد. حال به دنبال روشی بوده که بدون نیاز به متلب بتوان فایل را اجرا نمود. دستورات زیر را در داخل m فایلی به نام test.m نوشته و ذخیره نمائید:

//

x=0:0.01:2*pi;

y=sin(x);

disp(x)

plot(x,y)
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

// .

x=0:0.01:2*pi;

y=sin(x);

disp(x)

plot(x,y)

حال m فایل را ببندید.

به کمک دستور mcc می‌توان فایل.exe مربوط به m فایل را با دستور زیر ایجاد نمود:

mcc –m اسم فایل
۱

mcc –m اسم فایل

دستور mcc دارای قابلیت‌های مختلفی می‌باشد که در اینجا بدان پرداخته نمی‌شود.

>> mcc -m test
۱

>> mcc -m test

با اجرای دستور بالا (اگر برای اولین بار دستور mcc را اجرا می‌کنید) متلب پیغامی به صورت زیر در داخل command window نشان می‌دهد:

MATLAB:I18n:InconsistentLocale - The system locale setting, Farsi_Iran.1256, is

different from the user locale setting, English (United States)_United States.1252.

Select a compiler:

[۱] Lcc-win32 C 2.4.1 in C:\PROGRA~1\MATLAB\R2008a\sys\lcc

[۰] None

Compiler:
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱

MATLAB:I18n:InconsistentLocale - The system locale setting, Farsi_Iran.1256, is

different from the user locale setting, English (United States)_United States.1252.

Select a compiler:

[۱] Lcc-win32 C 2.4.1 in C:\PROGRA~1\MATLAB\R2008a\sys\lcc

[۰] None

Compiler:

در واقع با این پیغام متلب کامپایلرهای موجود را برای ایجاد فایل exe لیست کرده و منتظر انتخاب compiler توسط کاربر می‌باشد. کامپایلر Lcc-win32 مربوط به خود متلب بوده و مربوط به متلب ۳۲bit می‌باشد. توجه کنید که در متلب ۶۴bit این کامپایلر وجود ندارد. با انتخاب عدد ۰ عملیات ساخت فایل exe لغو شده و با انتخاب عدد ۱ عملیات ساختن فایل exe آغاز شده و با اتمام آن فایل‌های مختلفی در current directory(Folder) ایجاد می‌گردد که یکی از آن‌ها test.exe می‌باشد:

MATLAB:I18n:InconsistentLocale - The system locale setting, Farsi_Iran.1256, is

different from the user locale setting, English (United States)_United States.1252.

Select a compiler:

[۱] Lcc-win32 C 2.4.1 in C:\PROGRA~1\MATLAB\R2008a\sys\lcc

[۰] None

Compiler: 1

Trying to update options file: C:\Documents and Settings\ServoMechanism\My

Documents\MATLAB\R2010b\compopts.bat

From template:

C:\PROGRA~1\MATLAB\R2010b\bin\win32\mbuildopts\lcccompp.bat

Done...
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱

MATLAB:I18n:InconsistentLocale - The system locale setting, Farsi_Iran.1256, is

different from the user locale setting, English (United States)_United States.1252.

Select a compiler:

[۱] Lcc-win32 C 2.4.1 in C:\PROGRA~1\MATLAB\R2008a\sys\lcc

[۰] None

Compiler: 1

Trying to update options file: C:\Documents and Settings\ServoMechanism\My

Documents\MATLAB\R2010b\compopts.bat

From template:

C:\PROGRA~1\MATLAB\R2010b\bin\win32\mbuildopts\lcccompp.bat

Done...

چنانچه برای مثال برنامه Visual studio هم در روی کامپیوتر نصب باشد کامپایلر آن هم در لیست کامپایلرها نشان داده می‌شود:

>> mcc -m test

MATLAB:I18n:InconsistentLocale - The system locale setting, Farsi_Iran.1256, is different

from the user locale setting, English (United States)_United States.1252.

Select a compiler:

[۱] Lcc-win32 C 2.4.1 in C:\PROGRA~1\MATLAB\R2008a\sys\lcc

[۲] Microsoft Visual C++ 2005 in C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8

[۰] None

Compiler:
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

>> mcc -m test

MATLAB:I18n:InconsistentLocale - The system locale setting, Farsi_Iran.1256, is different

from the user locale setting, English (United States)_United States.1252.

Select a compiler:

[۱] Lcc-win32 C 2.4.1 in C:\PROGRA~1\MATLAB\R2008a\sys\lcc

[۲] Microsoft Visual C++ 2005 in C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8

[۰] None

Compiler:

که می‌توانید با کامپایلر مربوط به این نرم افزار فایل exe ساخته شود. توجه کنید از آنجا که در متلب ۶۴ بیتی کامپایلر lcc وجود ندارد باید برنامه ای مانند Visual studio را نصب کرده تا بتوانید از کامپایلر آن جهت ایجاد .exe استفاده کنید.

حال می‌توانید متلب را بسته و به کمک command prompt ویندوز فایل exe را اجرا نمائید. توجه کنید که اگر فایل exe دارای دستورات گرافیکی باشد (مانند دستور plot) و بخواهید این فایل را در کامپیوتری که متلب بر روی آن نصب نمی‌باشد اجرا کنید، نیاز است که ابتدا در آن کامپیوتر کامپایلرهای مورد نیاز متلب برای اجرای فایل exe نصب شوند.

در کامپیوتر خود به مسیر نصب نرم افزار متلب و فولدرهای اشاره شده در آدرس زیر مراجعه کنید( به جای درایو E داخل درایوی که نرم افزار متلب را نصب کرده‌اید این آدرس را جستجو کنید).

E:\Program Files\MATLAB\R2010b\toolbox\compiler\deploy\win32\MCRInstaller.exe
۱

E:\Program Files\MATLAB\R2010b\toolbox\compiler\deploy\win32\MCRInstaller.exe

در این مسیر فایلی به نام MCRInstaller وجود دارد که باید در کامپیوتری که در آن متلب نصب نمی‌باشد قبل از اجرای برنامه exe ابتدا این فایل نصب شود.

پس چنانچه بخواهید فایل exe را اگر دارای دستورات گرافیکی می‌باشد در کامپیوتری که در آن متلب نصب نمی‌باشد اجرا نمائید فایل MCRInstaller را به آن کامپیوتر منتقل کرده و در آن جا نصب نمائید، سپس اقدام به اجرای برنامه exe کنید.

انتخاب کامپایلرها تنها در اولین بار که از دستور mcc استفاده می‌شود پرسیده خواهد شد و در دستورات بعدی که احیاناً از mcc استفاده می‌کنید ممکن است انتخاب کامپایلر پرسیده نشود و با همان گزینه اولیه انتخابی، اقدام به ساختن فایل exe می‌نمایید.

برای مثالی دیگر دستورات زیر را در m فایلی به نام test.m نوشته و exe آن را ایجاد نمایید.

x=input('Enter Vector: ');

disp(['your Vector is: ' num2str(x)])
۱
۲
۳

x=input('Enter Vector: ');

disp(['your Vector is: ' num2str(x)])

با اجرای فایل test.exe در داخل command prompt برنامه اجرا می‌شود که خروجی در شکل زیر آمده است.