چک کردن مساوی بودن دو ماتریس با دستور isequal در متلب

//چک کردن مساوی بودن دو ماتریس با دستور isequal در متلب

چک کردن مساوی بودن دو ماتریس با دستور isequal در متلب

چک کردن مساوی بودن دو ماتریس با دستور isequal در متلب : اگر دو ماتریس داشته باشیم و بخواهیم چک کنیم که آیا آن دو ماتریس برابر هستند یا نه، می توانیم از دستور isequal در متلب استفاده کنیم. چنانچه دستور isequal ، مقدار 1 را برگرداند، یعنی دو ماتریس، با هم برابر هستند و اگر دستور isequal ، مقدار 0 را برگرداند، یعنی دو ماتریس، با هم برابر نیستند. به مثال زیر توجه کنید : مثال : A=[1 2;3 4] B=[1 2;3 4] C=[1 2;3 5] D=isequal(A,B) E=isequal(A,C) نتیجه : A = 1 2 3 4 B = 1 2 3 4 C = 1 2 3 5 D = 1 E = 0 چون دو ماتریس A و B با هم برابر می باشند، بنابراین مقدار D برابر 1 شده است و چون دو ماتریس A و C با هم برابر نیستند، بنابراین مقدار E برابر 0 شده است.

۱۳۹۲-۷-۲۰ ۲۰:۲۹:۲۹ +۰۳:۳۰مهر ۲۰ام, ۱۳۹۲|Categories: آموزش متلب|Tags: |۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی