مقاله های ارائه شده در این کنفرانس به شرح زیر می باشد

· شناسایی حالت چهره با استفاده از پایگاه داده مکانی-زمانی ITMI و QIM
· تشخیص مرزهای عنبیه در تصویر چشم در سامانه‌های تشخیص هویت با استفاده از ماسک لاپلاسین و تبدیل هاف
· استخراج خودکار نقاط کلیدی صورت از روی تصاویر رنگی متعامد
· آشکارسازی اجزاء صورت در تصاویر دیجیتالی
· بازشناسی قلمهای فارسی به کمک ضرایب خودهمبستگی
· بهبود کارایی طبقه‌بندی کننده فازی با آموزش توابع عضویت و انتخاب قواعد بمنظور تشخیص ارقام دست‌نویس فارسی
· شناسایی دنباله زیرحروف متون چاپی فارسی با استفاده از قابلیت پردازش زمانی-مکانی شبکه عصبی با انتشار هدایت یافته
· شناسایی متون چاپی فارسی با دقت بالا با استفاده همزمان از مدل مخفی مارکف, برنامه ریزی پویا و ماشین بردار پشتیبان
· روشی جدید و سریع برای تشخیص محل پلاک خودرو از تصاویر پیچیده
· قطعه بندی تصاویر رنگی با استفاده از روش فازی بر پایه بهینه سازی گروه ذرات
· ارائه یک رهیافت جدید برای تشخیص هویت افراد از روی راه رفتن بر مبنای الگوریتم DTW اصلاح شده و مجموعه های فازی
· روش آماری برای بازشناسی افراد از طریق ویژگی های هندسی دست آنها
· تأیید هویت افراد با استفاده از خطوط موجود در یک ناحیه دایره ای کف دست
· مقایسه ویژگیهای مبتنی بر فیلترهای گابور و ارایه روشی جدید برای تعیین هویت نویسنده براساس دست نوشته فارسی
· طبقه بندی تصاویر رنگی عنبیه به کمک ماتریس هم-اتفاقی تصویر Hue: یک لایه از ساختار سلسله مراتبی برای شناسایی مقاوم افراد
· رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت مستوی
· واترمارکینگ تصاویر با استفاده از Rapid Transform
· ارئه ی الگوریتم جدید نهان نگاری بر پایه ی تبدیلridgelet
· تشخیص لبه در تصاویر با استفاده از‌ اتوماتای یادگیر سلولی
· تخمین نقاط کنترل در تصاویر شبه‌ایزومتریک با خوشه‌بندی نواحی هم‌رنگ
· نمایش و قطعه‌بندی مفهومی تصاویر با استفاده از درختان افراز کننده‌ فضای دودویی
· تقطیع سریع تصویر با استفاده از شبکه فازی هاپفیلد
· فیلترکردنِ مقادیرِ تعلق جهتِ مقاوم‌‌سازیِ تقطیعِ تصاویر در مقابلِ نویز
· فیلتر تطبیقی ترکیبی قله-دره، کمینه-بیشینه و میانه برای حذف نویز نقطه ای با حفظ جزئیات تصویر
· معیاری جدید برای تشخیص میزان افت کیفیت تصاویر در مدلهای با مرجع بر اساس ویژگیهای محلی و مشابهت های ساختاری
· کاربرد الگوریتم ایمنی مصنوعی در خوشه یابی داده ها
· استفاده از پراکندگی مقادیر ویژه در ایجاد درخت ِخوشه‌بندیِ فازی بدون راهنما
· بهبود طبقه بندی کننده ی الهام گرفته شده از سیستم ایمنی بدن به کمک AdaBoost
· ارائه یک طبقه‌بندی‌کننده با ساختار ترکیبی SVM/HMM
· طبقه بندی بافت مستقل از دوران و مقیاس با استفاده از تبدیل Curvelet
· ردیابی تغییر شکل و حرکت اشیاء توسط مدل سطوح همتراز با قابلیت تناظریابی نقطه ای
· رهگیری اهداف متحرک در تصاویر ویدئویی برمبنای منطق فازی
· بکارگیری انرژی فشار بافت در مدلهای کانتور فعال
· تخمین آستانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک
· تخمین آستانه با استفاده از قوانین فازی
· تعیین انتقال دورانی و مقیاس دو تصویر برای ساخت پانوراما
· تعریف صفحات برش در نماسازی حجمی به کمک
· هم‌مرجع نمودن اتوماتیک تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از سیستم استنتاج فازی
· استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شیء
· روش جدید تناظریابی اتوماتیک در بینائی استریو با استفاده از
· وزن دهی به قوانین و الگوهای آموزشی جهت بهبود دقت
· ارائه روشی جدید در به هم پیوستن تصاویر به روش استیچر و کاربردهای آن در تهیه تصاویر ویدئویی وسیع
· بازیابی پایگاه داده ویدئویی با به کارگیری ویژگی های نقطه ای قابها
· آشکار سازی بازیکنان در تصاویر فوتبال
· کوانتیزاسیون رنگ مبنتی بر شبکه نگاشت خود سازمانده تطبیقی با زمان پروانه‌ای
· طراحی کم توان ASIC برای عملگر فراخش در پردازش تصویر دودویی
· بکارگیری یک مدل گراف دولایه به منظور بازیابی تصاویر با استفاده از محتوی و مفاهیم سطح بالای آنها
· بهینه‌سازی سرعت آستانه‌یابی مبتنی بر آنتروپی با بکارگیری الگوریتم
· پردازش تصویر با استفاده از معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری
· اتوماسیون برش گل زعفران با استفاده از پردازش تصویر
· مروری بر روش‌های براساس ظاهر در نمایش و تشخیص اشیای
· بازشناسی دیداری گفتار با استفاده از مدلهای شکل فعال و مدلهای مخفی مارکوف
· شناسایی خط و دایره در محیط‌های پیچیده با استفاده از نگاشت تصویر در فضای مختلط
· شناسایی غواص به روش ممان زرنیک
· مونیتورینگ غیر تهاجمی دمای بافت کبد بطور موضعی با استفاده از تغییرات روشنایی نسبی تصاویر فراصوتی
· نمایش سه بعدی فضای آرتیکولار با استفاده از تصاویر MR و بسط مشتقات سه بعدی شعاعی
· مقایسه بین گروهی مبتنی بر وکسل تراکم ماده خاکستری در تصاویر MRI افراد سالم و بیماران مبتلا به آلزایمر
· بخش¬بندی خودکار مرزهای کولون در تصاویر سی تی اسکن با استفاده از مدلهای شکل پذیر هندسی
· طراحی یک پروسه تمام اتوماتیک برای یافتن دنده جوردر میله موجگیرخودروی پژو ۲۰۶
· کشف عیوب در تصاویر سطح چوب
· تشخیص عیوب سطوح فولادی به کمک مشخصه های بافتی آماری و رنگ
· بررسی امکان کاربرد ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان رطوبت میگوی خشک شده
· شناسایی و تحلیل رویکردهای مختلف معناشناسی در روشهای تصویرکاوی با بهره گیری از معیارهای کارکردی
· تغییر ترتیب ردیفهای colormap تصاویر رنگی جهت کاهش نرخ فشرده سازی با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک
· بهبود روش طراحی فیلترهای ریخت شناسی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و تبدیل موجک
· استخراج کانتور لب با استفاده از تصاویر رنگی
· استخراج ویژگی از تصاویر عنبیه با استفاده از تبدیل موجک دوبچیز۲ وفیلترهای گابور به همراه آنالیز حساسیت
· تعیین مرز عروق خونی در تصاویر اولتراسوند داخل رگی(IVUS (
· کاربرد تبدیل هادامارد مایل در کلاسبندی بافتها
· نهان‌نگاری تصاویر چند/فراطیفی سنجش از دور با استفاده از تبدیل موجک گسسته
· طراحی و تحلیل کارایی محموله تصویربرداری ماهواره سنجش از دور LEO
· ردیابی حرکت به روش مش وفقی
· استفاده از پارامترهای فازی به منظور شناسایی
· آستانه یابی محلی در تصاویر متنی دارای نورپردازی غیر یکنواخت بر اساس تجزیه موجک
· یک روش جدید برای لب خوانی با استفاده از پردازش تصویر و
· پردازش دیجیتال تصاویر ورق فولاد به منظور تشخیص انواع خرابیهای سطحی
· استفاده از شبکه های عصبی سلولی در تشخیص الگو
· ارائه نسخه ای جدید از Ant-Miner براساس تابع اکتشافی تصحیح لاپلاس
· بخش بندی تصاویر ماموگرام دیجیتال به منظور جداسازی ماهیچه پکتورال
· قطعه بندی مستندات چاپی فارسی
· ارائـه طـرحی نـوین جـهت بـازیابی تـصویر مبتنی بر محتوا : بردار فاصله-زاویه
· کنترل کیفیت فرآیند و فرآورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری
· معرفی دو ویژگی سریع و کارآمد برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی
· بهبود خودکار تباین تصاویر با استفاده از اندیس‌های فازی و الگوریتم ژنتیک
· استفاده از ویژگی پیچیدگی تصویر در بازیابی تصویر براساس محتوا
· تشخیص و دسته بندی عیوب بافت پارچه بکمک تجزیه موجک
· رویکرد بیزی در توصیف عناصر تصویر
· بازشناسی هویت از طریق شبکیه چشم با استفاده از تبدیل ویولت
· افزایش دقت اندازه گیری فاصله بین الکترودهای شمع بصورت
· تشخیص و تمییز حرکات عادی و تشنجی در دنباله تصاویر
· بازشناسی عبارت‌های ریاضی چاپی
· اندازه گیری درصد چربی مقطع برش خورده گوشت و دسته بندی آن با استفاده از ماشین بینایی
· اندازه گیری جبهه موج با استفاده ازالگوریتم های نوین پردازش تصویر
· ارائه یک سیستم بازشناسی مبتنی بر بینایی ماشین برای گیاهان تک لپه‌ای و دو لپه‌ای
· استفاده از تکنیک‌های ماشین بینایی در یافتن قایص ظاهری روکش فیبر نوری
· تشخیص بلادرنگ خطوط پس¬زمینه در استودیو مجازی
· راهکار جدید جهت آشکارسازی عیوب کنتراست بالای کاشی به کمک موجک دو بعدی