در صورتیکه نیاز به توضیح بیشتري درباره عملکرد هر تابع دارید کافیست قبل از نام دستور موردنظر عبارت help را تایپ کنید و آن را اجرا نمایید، مثلا براي آگاهی از عملکرد تابعplot دستور زیر را در محیط MATLAB اجرا کنید

>>help plot

         یکی از بهترین منابع براي آموزش  MATLAB استفاده از Demo خود نرم افزار است.برای مشاهده این بخش کافی است از منوی help گزینه demos  را انتخاب کنید . مثلا براي آگاهی از چگونگی رسم انواع نمودار کافیست روي گزینه ي MATLAB دوبار کلیک کنید و گزینه ي Graphics را برگزینید. MATLAB به شما انواع نمودار ها را نشان می دهد شما فقط باید نو ع نمودار مورد نظرتان را مشخص کنید.