شاید برای شما نیز پیش آمده باشه که همه قسمت های کد رو چک کنید ولی بازم برنامه تون خطا داشته باشه

متلب به خاطر استفادده از جعبه ابزار های سنگین زبان برنامه نویسی پیچیده ای داره

بهترین راه برای پیدا کردن خطا استفاده از اجرای خط به خط برنامه است.مانند تصویر زیر با کلیک بروی نوار کنار خط یک دکمه قرمز رنگ ایجاد کنید و حال برنامه را اجرا کنید. بدین طریق شما می تواند در بار اجرا خطای برنامه را پیدا کنید

irmatlabcode