نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۳۱) پیاده سازی الگوریتم هاف

محیط پیاده سازی : متلب

خلاصه:

هدف از انجام این شبیه سازی، پیاده سازی الگوریتم هاف در پردارش تصویر می باشد.

یک مشکل رایج در بینایی ماشین تعیین موقعیت، تعداد یا جهت اشیاء خاص در تصویر می باشد. به عنوان مثال مسئله می تواند تعیین جاده‌های مستقیم در تصاویر هوایی باشد. این مشکل با استفاده از تبدیل هاف برای خطوط قابل حل می باشد. اغلب اشیاء مورد علاقه شکل هایی غیر از خط دارند مثل دایره، بیضی یا هر شکل دلخواه دیگر. با وجود اینکه پیچیدگی تبدیل هاف با افزایش تعداد پارامترهای مورد نیاز برای توصیف شکل مورد نظر افزایش می یابد، تبدیل عادی و عمومی هاف می تواند روی هر نوع شکلی استفاده شود. …

هاف

پیاده سازی+ گزارش کار (می توانید قبل از خرید یک ایمیل به ما بزنید و از جزییات پروژه در صورت نیاز با خبر بشوید.)

هزینه : ۷۰ هزار تومان

برای خرید پروژه ، مبلغ فوق را از طریق پرداخت آنلاین واریز کنید و با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید تا پروژه برای شما ارسال گردد.