یکی از ابزار های کاربردی در متلب سیمولینک می باشد. ما شما را در پیاده سازی با سیمولینک یاری می کنیم