پنجره های مهم در پردازش گفتار

//پنجره های مهم در پردازش گفتار

پنجره های مهم در پردازش گفتار

 از جمله پنجره­های مهم که اغلب استفاده می­شوند عبارت­اند از:

·        پنجره بارتلت-هان Bartlett-Hann window

·        پنجره بارتلت Bartlett window

·        پنجره بلکمن Blackman window

·        پنجره بلکمن-هریس Blackman-Harris window

·        پنجره بومن Bohman window

·        پنجره چبی­شف Chebyshev window

·        پنجره گوسیGaussian window

·        پنجره همینگ Hamming window

·        پنجره هان Hann window

·        پنجره کایزر Kaiser window

·        پنجره پارزن Parzen window

۱۳۹۴-۹-۱۱ ۱۱:۴۹:۳۹ +۰۳:۳۰آذر ۱۱ام, ۱۳۹۴|Categories: عمومی|Tags: , , |۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی