پروژه متلب MATLAB. مشاوره در پروژه های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد. مشاوره در انجام پروژه های MATLAB. پردازش سیگنال ، الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی