نام پروژه:(کد پروژه ۱۰۰۳) خوشه بندی یا دسته بندی  برای  دیتاست iris

محیط پیاده سازی : متلب

خلاصه:

در این پروژه با استفاده از یک روش خوشه بندی(kmeans) داده های دیتاست uci خوشه بندی می شود

پیاده سازی + گزارش کار

هزینه: ۴۰ هزار تومان

برای خرید با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید