این پروژه مناسب برای دوستان هوش مصنوعی است. چون اشکال هندسی را تشخیص می دهد. البته می توان الگوریتم آن را با توجه به فازی یا شبکه عصبی یا مارکوف تعیین کرد

هزینه تقریبی این پروژه را با ایمیلی که بالای  سایت زده شده است جویا شوید یا به شماره ی بالای سایت پیامک بدهید

از طریق ایمیل، دموی پروژه ارسال می شود تا از اجرای آن مطمئن شوید