سه معماری عمده برای «پردازش تحلیلی آن‌لاین» وجود دارد

پردازش تحلیلی آن‌لاین چندبعدی[ویرایش]

پردازش تحلیلی آن‌لاین چندبعدی ازیک پایگاه داده‌ها چندبعدی برای تحلیل‌ها استفاده می‌کند. در این روش اطلاعات به صورت سه‌بعدی دسته‌بندی می‌شوند. شکل چندبعدی درمورد اطلاعات با حجم کم‌تر (حداکثر ۵ گیگابایت) مناسب‌تر است و معمولاً برای تحلیل‌ها به فضای کم‌تری نیاز دارد.

پردازش تحلیلی آن‌لاین رابطه‌ای[ویرایش]

پردازش تحلیلی آن‌لاین رابطه‌ای مستقیما با تحلیل پایگاه‌های رابطه‌ای داده‌ها سروکار دارد. شکل چندبعدی تنها وقتی تعداد بعدها (جنبه‌های تحلیل) کمتر از ده باشد خوب عمل می‌کند درحالی‌که در شکل رابطه‌ای امکان تحلیل هنگامی‌که تعداد بعدها بسیار زیاد باشد نیز وجود دارد.