پایگاه دانش

پایگاه دانش شامل دانش بسیار خاص مربوط به دامنه مسئله است که توسط فرد خبره ارائه میشود.

شامل حقایق، قوانین، مفاهیم و روابط می باشد. برای مثال، ممکن است شامل قوانینی باشد که توسط

پزشک متخصص جهت تشخیص بیماریهای خونی ارائه می شود، یا دانش برنامه ریزی سبد سهام باشد که

توسط مشاور سرمایه گذاری ارائه می شود.

نحوه کد کردن دانش و وارد کردن آن به پایگاه دانش مربوط به ارائه دانش(Knowledge Representation) می شود که در ادامه بحث خواهد شد

 

موتور استنتاج

موتور استنتاج، پردازنده دانش است که مدلی از روش استنتاج فرد می باشد. موتور استنتاج بر اساس اطلاعات فراهم شده برای یک مسئله کار خود را آغاز می کند و بر اساس دانش ذخیره شده در پایگاه دانش، یکسری نتایج و پیشنهادات را ارائه خواهد کرد. نحوه طراحی و پیاده­سازی اینگونه موتورها در بحث تکنیک های استنتاج مورد بررسی قرار خواهد گرفت.