دستور clc در متلب، برای پاک کردن اطلاعات نمایش داده شده در پنجره command به کار می رود. یعنی هر زمان که خواستید تمامی اطلاعات نمایش داده شده در پنجره command (البته تا این لحظه و نه برای اطلاعاتی که در آینده نمایش داده می شوند) ، پاک شوند، تنها کافی است که دستور زیر را بنویسید :

 

clc

البته روش دیگری نیز برای پاک کردن اطلاعات نمایش داده در پنجره command نیز وجود دارد که به صورت دستی است، برای این منظور، ابتدا باید بر روی پنجره command کلیک سمت راست نموده و سپس گزینه Clear Command Window را انتخاب کنید.

نکته :

بد نیست به این نکته اشاره کنم که یک شروع خوب برای کدهای یک برنامه متلب، به صورت زیر می باشد :

 

clear all
close all
clc

که در آن دستور clear all ، تمامی متغیرهایی که قبلا در متلب تعریف شده اند را پاک می کند، دستور close all ، تمامی پنجره های شکلی که قبلا در متلب باز شده اند را می بندد و دستور clc نیز تمامی اطلاعاتی که قبلا در پنجره command نمایش داده شده است را پاک می کند. بنابراین این سه خط کد، یک شروع خوب برای هر برنامه متلب می باشد تا برنامه بدون هیچ مشکل و تداخلی با اطلاعات قبلی اجرا شود.