الگوریتم فراابتکاری خفاش یا Bat algorithm در سال ۲۰۱۰ توسط یانگ معرفی گردید. این الگوریتم بر اساس اصول زندگی خفاش ها طراحی شده است. این الگوریتم بهینه سازی با استفاده از اصل انعکاس صدای خفاش و دریافت صدا توسط این پرنده عمل می نماید. خفاش ها موجوداتی شگفت انگیز هستند که می توانند در تاریکی مطلق با انتشار صدا و دریافت آن به شکار طعمه های خود بپردازند همچنین آن ها با استفاده از انتشار صدا می توانند از موانع عبور کرده و یا از شکاف های کوچک به راحتی عبور نمایند. با استفاده از همین اصل از الگوریتم خفاش برای بهینه سازی مسائل پیچیده استفاده شده است.

توانایی انعکاس صدای خفاش های micro جالب است بطوریکه این خفاش ها می توانند حتی در تاریکی کامل طعمه خود را پیدا کنند و بین انواع مختلف حشرات تفاوت قایل شوند.