نمایش دستورات در پنجره Command با دستور echo

//نمایش دستورات در پنجره Command با دستور echo

نمایش دستورات در پنجره Command با دستور echo

فرض کنید که برنامه ای دارید که دارای 100 خط دستور می باشد و کل برنامه را در یک m-file نوشته اید. زمانی که برنامه را اجرا کنید، نتایج بخش های مختلف در پنجره Command نمایش داده می شوند، اما ممکن است که شما گیج شوید و فراموش کنید هر نتیجه مربوط به کدام دستور است. اگر هر دستور، قبل از اجرا، در پنجره Command نمایش داده شود، آنگاه نتیجه آن دستور، بلافاصله پس از آن نمایش داده خواهد شد و بنابراین می توانید هر دستور و نتیجه آن را پشت سر هم ببینید. با دستور echo ، می توان مشخص کرد که نرم افزار متلب، دستورات را در پنجره Command نمایش بدهد یا نه.

اگر دستور echo on را اجرا کنیم، دستورات نمایش داده می شوند و اگر دستور echo off را اجرا کنیم، دستورات نمایش داده نخواهند شد. همان طور که می دانید، پیش فرض نرم افزار متلب، عدم نمایش دستورات می باشد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

echo on
A=2
B=3
C=A+B
echo off
D=A-B

نتیجه :

 

A=2

A =

2

B=3

B =

3

C=A+B

C =

5

echo off

D =

-1

مشاهده می کنید که سه دستور اول، در پنجره Command ، نمایش داده شده اند، اما دستور D=A-B ، نمایش داده نشده است.

۱۳۹۲-۷-۲۲ ۰۱:۳۹:۳۵ +۰۳:۳۰مهر ۲۲ام, ۱۳۹۲|Categories: آموزش متلب|۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی