نمادهای پرکاربرد در متلب

در نرم افزار متلب، برای برخی مقادیر که معمولا پرکاربرد می باشند، نمادهایی منحصر به فرد در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، برای عدد مشهور ((پی)) که در ریاضیات بسیار به کار می رود، نماد pi انتخاب شده است. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=pi

نتیجه :

 

A =

3.1416

برخی از نمادهای پرکاربرد در نرم افزار متلب را در جدول زیر نمایش داده ایم :

عدد مشهور پی
( 3.1415 )
pi
بینهایت Inf
موهومی i
کوچکترین عدد ممکن
(اپسیلون)
( 2.2204e-016 )
eps
به صورت یک عدد تعریف نشده است
(مبهم)
(در حالت 0/0 رخ می دهد)
NaN
بزرگترین عدد حقیقی مثبت
( 1.7977e+308 )
realmax
کوچکترین عدد حقیقی مثبت
(2.2251e-308 )
realmin