متلب رقیبان زیادی دارد و نرم‌افزار های مشابه بسیاری می توانند کارهای مشابه نرم‌افزار متلب را انجام دهند و از آن جمله می توان نرم‌افزار های زیر را نام برد:

  • سایلب
  • متمتیکا
  • میپل
  • مکسیما
  • مت‌کد
  • همچنین نرم‌افزار متن‌باز گنو اکتاو معادل تحت لینوکس متلب به شمار می‌آید.a