نحوه ي نمایش اعداد در : MATLAB

//نحوه ي نمایش اعداد در : MATLAB

نحوه ي نمایش اعداد در : MATLAB

در نرم افزارMATLABگزینه ي پیش فرض براي نمایش اعداد تا 4 رقم اعشار است که

معادل دستور است format short ولی می توان نحوه نمایش اعداد را تغییر داد. براي اینکه

نمایش اعداد را به 16 رقم اعشار تغییر دهیم دستور زیر را استفاده می کنیم :

>>format long

و دستور زیر هم اعداد را به صورت مثبت و منفی و صفر نمایش می دهد :

>>format plus

۱۳۹۲-۱۲-۲۵ ۱۹:۴۲:۰۳ +۰۳:۳۰اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۲|Categories: آموزش متلب|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی