بر اساس اطلاعیه دبیرخانه جشنواره نشریات دانشجویی نسل چهارم، نتایج نهایی شامل رتبه های اول تا سوم هر بخش در آئین اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی نسل چهارم که امروز چهارشنبه ۲۰ آبانماه در دانشگاه تهران برگزار می شود، اعلام خواهد شد.

طبق اعلام دبیرخانه جشنواره نشریات دانشجویی نسل چهارم، به نشریات و آثار برتر، به ترتیب رتبه های اول یک میلیون تومان، دوم پانصد هزار تومان و سوم دویست و پنجاه هزار تومان اعطاء خواهد