شبکه ی Fault Tolerant شبکه ای است که  چند شرط یا همه ی شرایط زیر را داشته باشد:

1-      برای هر مسیر ارتباطی یک مسیر جایگزین داشته باشد.

2-      برای هر سروری یک سرور جایگزین داشته باشد.

3-      اگر یک دستگاه ذخیره سازی در آن از کار افتاد امکان بازیابی اطلاعات وجود داشته باشد.

4-      منابع جایگزین برای منابع جریان برق در نظر گرفته شده باشد تا در صورت قطع برق از آنها استفاده شود.

 همانطوری که می بینید یک شبکه ی Fault Tolerant  به این راحتی ها از کار نمی افتد شاید بهتر است بگوییم یک شبکه ی Fault Tolerant یک شبکه ی مقاوم در برابر حوادث است حوادثی که ممکن است عمدی یا غیر عمدی باشند.

شبکه ی Fault Tolerant به این راحتی ها از پا در نمی آید. ممکن است شبکه ای تمام خصوصیات بالا را نداشته باشد این شبکه در برابر برخی حوادث بسیار خوب مقاومت می کند ولی در مقابل برخی  حوادث نمی تواند  مقاومت نشان دهد و از کار می افتد. برای مثال شبکه ای که اصل دوم در آن برقرار نیست وقتی یک سرور  را از دست می دهد دیگر سروری ندارد که کارهای آن را بر عهده گیرد در نتیجه کارهایی که آن سرور انجام می داد روی زمین مانده وسرورهایی که با این سرور کار می کنند  وظایفشان را  کامل انجام نمی دهند. اگر در شبکه ای اصل سوم برقرار نباشد وقتی یک هارددیسک از کار می افتد امکان بازیابی اطلاعاتی که  روی هارددیسک ذخیره شده اند وجود ندارد. اگر در شبکه ای اصل چهارم رعایت نشده باشد به هنگام قطع برق تمام تجهیزات خاموش می شوند و شبکه قادر به انجام کاری نیست. اگر اصل اول در شبکه ای رعایت نشده باشد هنگامی که قطعی در یک مسیر ارتباطی بوجود می آید شبکه به دو شبکه ی مجزا تبدیل می شود.

هکرهایی که هدفشان از کار انداختن شبکه است وقتی با شبکه ای که هر چهار اصل در آن برقرار است برخورد می کنند روزگار سختی دارند زیرا هر طرف را از کار می اندازند طرف دیگر کار را بر عهده می گیرد.

راه انداختن یک شبکه ی Fault Tolerant  هزینه ی زیادی دارد چون هر مسیر ارتباطی دارای مسیر جایگزین و هر سرور دارای سرور جایگزین بوده و هر دستگاه ذخیره سازی  در کنار خود دستگاه ذخیره سازی ی دیگری دارد و هر منبع برق در کنار خود یک منبع جایگزین.

اگر بیش از اندازه برای مقاوم کردن شبکه در برابر حوادث هزینه کنیم پول را دور ریخته ایم و اگر کمتر از مقدار نیاز هزینه کنیم خود را در معرض خطر قرار داده ایم. اما  چقدر باید هزینه کنیم؟

برای برآورد هزینه باید بررسی کنیم از میان چهار اصل بالا کدامیک مورد نیاز است اگر در شبکه ای نیاز به سه اصل اول بود هزینه کردن برای راه اندازی ی اصل چهارم پول دور ریختن است و اگر فقط دو اصل از سه اصل را برقرار کنیم خود را در معرض خطر قرار داده ایم.

برخی مواقع نیاز است اصل دوم برقرار باشد ولی نیازی نیست برای هر سروری یک سرور جایگزین در نظر گرفته شود در این صورت تهیه ی یک سرور جایگزین برای هر سرور پول دور ریختن است.

برخی مواقع نیاز است که اصل اول در شبکه برقرار باشد ولی نیازی نیست که برای هر مسیر ارتباطی یک مسیر جایگزین ایجاد شود در این حالت ایجاد یک مسیر جایگزین برای هر مسیر ارتباطی مثل این است که پولتان را در آب بریزید.

چگونه بفهمیم فقط  چند سرور به جایگزین نیاز دارند نه تمام سرورها؟  اگر از کار افتادن سروری برای شما مشکلات ایجاد می کند باید برای آن جایگزین در نظر بگیرید اگر قطع شدن یک مسیر ارتباطی برای شما مشکلات ایجاد می کند باید یک مسیر ارتباطی ی جایگزین برای آن مسیر ارتباطی در نظر بگیرید اگر از دست رفتن  قسمتی از اطلاعات به شما آسیب می رساند می بایست برای دستگاههایی که آنرا ذخیره می کنند جایگزین تعیین کنید  اگر خاموش شدن یک سرور یا سوییچ یا روتر  به شما خسارت وارد می کند باید به فکر تهیه ی منبع برق جایگزین برای آن سخت افزار باشید.

می توانیم برویم بازار و از هر چیز دو تا یا چند تا بخریم  اما پس از خرید متوجه می شویم که:

1-      هزینه ی راه اندازی ی شبکه فوق العاد بالا زده است

2-       تجهیزاتی خریده شده که هیچگاه استفاده نخواهند شد که عین پول توی جوی آب ریختن است.