دوستانی که درباره منطق فازی سوال دارند پیغام خصوصی بزارن تا راهنمایشون کنیم