مقاله پیاده سازی شده فازی Enhancement for Images

مقاله پیاده سازی شده فازی Enhancement for Images

نام پروژه: (کد پروژه ۳۰۰۷)

مقاله ای مناسب برای درس سیستم های فازی یا پردازش تصویر

کلمات کلیدی:

Color cast, Color image enhancement, Degraded image, Dusty weather, Fuzzy intensification operators.

نام مقاله:

Visibility Enhancement for Images Captured in Dusty Weather via Tuned Tri-threshold Fuzzy Intensification Operators

سال انتشار :

۲۰۱۶

محیط پیاده سازی : متلب

پیاده سازی+ گزارش کار (می توانید قبل از خرید یک ایمیل به ما بزنید و از جزییات پروژه در صورت نیاز با خبر بشوید.)

هزینه : ۹۹ هزار تومان

برای خرید پروژه ، مبلغ فوق را از طریق پرداخت آنلاین واریز کنید و با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید تا پروژه برای شما ارسال گردد.

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی