مقاله های پیاده سازی شده

/مقاله های پیاده سازی شده
مقاله های پیاده سازی شده۱۳۹۳-۱-۴ ۱۲:۴۳:۵۸ +۰۴:۳۰

در زیر تعدادی از مقاله های پیاده سازی شده به همراه گزارش کار لیست شده اند. برای خرید هر کدام از مقاله های زیر با ایمیل irmatlab.ir@gmail.com مکاتبه کنید.

[divider]

کدمقاله:A1

موضوع مقاله: شبکه عصبی

عنوان مقاله:Multi-Label Neural Networks with Applications to
Functional Genomics and Text Categorization

سال انتشار:2006

[divider]

کدمقاله:A2

موضوع مقاله:شبکه عصبی

عنوان مقاله:Integrating data transformation techniques with Hopfield neural networks for
solving travelling salesman problem

سال انتشار:2010

[divider]

کدمقاله:A3

موضوع مقاله:شبکه عصبی

عنوان مقاله:A genetic algorithm model based on artificial neural network for prediction
of the axillary lymph node status in breast cancer

سال انتشار:2013

[divider]

کدمقاله:A4

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A5

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A6

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A7

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A8

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A9

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A10

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A11

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A12

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A13

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A14

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A15

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A16

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A17

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A18

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A19

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A20

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A21

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A22

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A23

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A24

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A25

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A26

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

کدمقاله:A27

موضوع مقاله:

عنوان مقاله:

سال انتشار:

[divider]

 

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی