سوال اين است كه آيا كامپيوترها قادرند مشابه پزشكان تصميم‌گيري كنند. ( البته به شرط داشتن اطلاعات پزشكي و داده‌هاي يكسان) به عبارت ديگر، با توجه به اينكه انسان‌ها قادرند اطلاعات علمي و تجارب باليني را در مغزشان ذخيره كنند، چگونه مي‌توان اين دو نوع داده را در كامپيوترها عملياتي كرد؟ آيا ساختار اطلاعات در مغز انسان از ساختار اطلاعات در كامپيوترها متفاوت است؟ مشكل اصلي اينجاست كه در مورد نحوه ذخيره و كاربرد اطلاعات (Knowledge) در مغز انسان اطلاع كافي در دست نيست. «مدلي» كه مغز براي حل مسائل تصميم‌گيري بكار مي‌برد ناشناخته است. با اين وجود، اين يكي از مسائل بغرنج در پردازش اطلاعات و تصميم‌گيري است. در برخي زمينه‌ها قوانين مربوط به صورت صريح مشخص‌اند (مانند بازي شطرنج) اما:

  • اطلاعات پزشكي در حال پيشرفت‌اند.
  • در اغلب اوقات فقط پاره‌اي از داده‌هاي بيمار در دسترس‌اند.
  • مسأله مربوط به يك بيمار خاص مي‌تواند جديد و منحصربفرد باشد.

نتيجه اينكه كامپيوتر مي‌تواند در حل مسائل تصميم‌گيري كمك كند، اما بدون شك روشي كه كامپيوتر براي اين كار بكار مي‌برد با روشي كه انسان دنبال مي‌كند، متفاوت است. كامپيوتر به ابزار فرمول‌بندي‌شده و ساختار مشخص نياز دارد و اين بحث هم براي اطلاعات و هم براي داده صادق است.