معادلات غیر خطی

//معادلات غیر خطی

معادلات غیر خطی

مقدمه

آشنایی با مراجع

روش نیمه سازی فاصله،روش درون یابی خطی و روش برون یابی خطی

روش نیوتن و همگرایی روش نیوتن،روش مولر

روش x=g(x)،روش جستجو

تقسیم تفاوت ،مجذور سازی ریشه ها

خطا و محاسبات کامپیوتری، خطا در داده های اولیه، خطاهای بزرگ، خطای برشی، خطای گرد کردن، عدم همگرایی، خطاهای انتقالی، مدیریت خطا، گزارش خطا

۱۳۹۴-۷-۱۶ ۰۹:۰۰:۲۰ +۰۳:۳۰ مهر ۱۶ام, ۱۳۹۴|Categories: عمومی|Tags: |بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی