در این بحث قراره که یه ذره در مورد معادلات دیفرنسیل صحبت کنیم

در اینجا ابتدا بحث را  از معادلات جبری و غیر جبری شروع می کنیم و سپس به معادلات دیفرانسیل جرئی می رسیم

روند کار به این صورت است که ابتدا تعداد متغییر ها را زیاد می کنیم و بعد مشتق وارد کار می کنیم و بعد مرتبه را بالا

می بریم و آخر کار  هم معادلات با هم ترکیب می کنیم و…..

لازم به ذکر است که در اینجا فرض شده که شما جعبه ابزار سمبولیک یا همون symbolic math toolbox بلدید.

اگه بلد هم نیستید اشکالی نداره بعدا سعی می کنم مفصل در موردش بحث کنیم

حل معادله یک متغییره=Algebraic Equations with One Symbolic Variable

برای شروع می خواهیم  معادله یه متغییره0= x ^3 – 6* x^2 + 11 *x – 6 را حل کنیم.

اولا x سیمتریک می کنیم بعدش با دستور solve  به صورت زیر آن را حل می کنیم

syms x

(solve(x ^3 – 6* x^2 + 11 *x – 6

ans =

1

2

3

می بینیم که معادله درجه ما سه ریشه حقیقی داره

—————————— حالا معادلات دیگه رو امتحان کنید

 

حل معادله چند متغییره=Algebraic Equations with Several Symbolic Variables

 

syms x y

f = 6*x ^2 – 6* x^2* y + x*y ^2 – x*y + y^3 – y ^2

این خط وارد نکن   with respect to a symbolic variable y :

(solve( f,y

ans =

1

2* x

(- 3)*x

دراینجا ما معادله ای بر حسب دو متغییر x ,y را حل میکنیم.برای این کار ابتدا x,y سیمتریک می کنیم

سپس f تعریف میکنیم و بعد دستور (solve( f,y

یعنی معادله را بر حسب y حل کن

 

حل یک دسته معادله =Systems of Algebraic Equations

در اینجا هم روند کار عین قبله ولی هر معادله رو داخل کوتیشن قرار می دهیم

و با ویگول جدا میکنیم

 

Syms   x y z

[x, y,z] = solve(‘z = 4 *x’, ‘x = y ‘, ‘z = x^2 + y^2 ]

x=

0

2

y=

0

2

z=

0

8

پایان قسمت اول

در صورت استقبال شما دوستان قسمت های بعدی تالیف می شود

یا حق