مروری بر تئوری شبکه‌های عصبی مبتنی بر توابع پایه‌ای شعاعی یا RBF

//مروری بر تئوری شبکه‌های عصبی مبتنی بر توابع پایه‌ای شعاعی یا RBF

مروری بر تئوری شبکه‌های عصبی مبتنی بر توابع پایه‌ای شعاعی یا RBF

مروری بر تئوری شبکه‌های عصبی مبتنی بر توابع پایه‌ای شعاعی یا RBF

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی